CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Hide details for 20172017
63
Show details for 12/201712/2017
18
Show details for 11/201711/2017
18
Show details for 10/201710/2017
23
Show details for 9/20179/2017
35
Show details for 8/20178/2017
55
Show details for 7/20177/2017
25
Hide details for 6/20176/2017
1632/QĐ-UBND30/06/2017Attachment IconBãi bỏ các quyết định công bố định mức, giá ca máy và đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
1619/QĐ-UBND30/06/2017Attachment IconPhê duyệt chủ trương đầu tư các dự án sử dụng vốn ngân sách Trung ương chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (chương trình 135) thuộc kế hoạch vốn năm 2017
1606/QĐ-UBND29/06/2017Attachment IconBan hành quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác
1575/QĐ-UBND28/06/2017Attachment IconBổ sung danh mục dự kiến các quyết định QPPL của UBND tỉnh Bình Phước quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản QPPL của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành trong năm 2017
1465/QĐ-UBND16/06/2017Attachment IconPhê duyệt quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu Trung tâm thương mại Đồng Xoài, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài
1461/QĐ-UBND16/06/2017Attachment IconGiao bổ sung dự toán vốn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2017
1434/QĐ-UBND13/06/2017Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và PTNT tỉnh Bình Phước
1427/QĐ-UBND13/06/2017Attachment IconPhê duyệt và công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 của các quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1372/QĐ-UBND07/06/2017Attachment IconThành lập Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Bình Phước trực thuộc Sở NN&PTNT
1369/QĐ-UBND07/06/2017Attachment IconV/v phê duyệt Hội Bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo huyện Bù Đốp khóa II, nhiệm kỳ 2016 - 2021
1368/QĐ-UBND07/06/2017Attachment IconV/v phê duyệt điều lệ Hội bảo trợ Người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Lộc Ninh khóa II, nhiệm kỳ 2016 -2021
1367/QĐ-UBND07/06/2017Attachment IconV/v giao biên chế công chức hành chính năm 2017
1363/QĐ-UBND07/06/2017Attachment IconPhê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm thương mại Chơn Thành, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành
1359/QĐ-UBND07/06/2017Attachment IconPhê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu Trung tâm thương mại Phước Long, thị xã Phước Long
1354/QĐ-UBND05/06/2017Attachment IconPhê duyệt dự toán kinh phí bổ sung thực hiện quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến 2030
1353/QĐ-UBND05/06/2017Attachment IconĐiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính thị trấn Thanh Bình - huyện Bù Đốp
1352/QĐ-UBND05/06/2017Attachment IconĐiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú
1351/QĐ-UBND05/06/2017Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Bình Phước
1350/QĐ-UBND05/06/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án quy hoạch và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A-Khu Phim trường kết hợp du lịch sinh thái thuộc Khu du lịch Trảng cỏ Bù Lạch, xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470