CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Hide details for 20172017
63
Show details for 12/201712/2017
18
Show details for 11/201711/2017
18
Show details for 10/201710/2017
23
Show details for 9/20179/2017
35
Show details for 8/20178/2017
55
Hide details for 7/20177/2017
1839/QĐ-UBND31/07/2017Attachment IconGiao dự toán điều chỉnh thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017
1838/QĐ-UBND31/07/2017Attachment IconGiao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2017
1804/QĐ-UBND28/07/2017Attachment IconPhê duyệt chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh năm 2017
1799/QĐ-UBND26/07/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý xây dựng theo đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 quần thể văn hóa - cứu sinh Bà Rá, phường Sơn Giang, thị xã Phước Long
1794/QĐ-UBND25/07/2017Attachment IconBan hành Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trong và ngoài nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020
1790/QĐ-UBND25/07/2017Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý cửa khẩu chính Lộc Thịnh
1786/QĐ-UBND25/07/2017Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý cửa khẩu chính Hoàng Diệu
1785/QĐ-UBND25/07/2017Attachment IconKiện toàn Ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Bình Phước
1754/QĐ-UBND20/07/2017Attachment IconBan hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 tỉnh Bình Phước
1744/QĐ-UBND18/07/2017Attachment IconBan hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2017-2018 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành GD&ĐT tỉnh Bình Phước
1721/QĐ-UBND17/07/2017Attachment IconGiao kế hoạch vốn chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (chương trình 135) năm 2017
1707/QĐ-UBND13/07/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh
1705/QĐ-UBND13/07/2017Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập, cho phép thành lập; chia, tách, sáp nhập, giải thể cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
1704/QĐ-UBND13/07/2017Attachment IconCông bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước thực hiện tại Trung tâm Hành chính công
1692/QĐ-UBND10/07/2017Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chit iết xây dựng tỷ lệ 1/200 khu Quẩn lý - Thương mại - Dịch vụ phía Đông và phía Tây QL.13 thuộc Khu kinh tế Cửa khẩu Hoa Lư
1686/QĐ-UBND07/07/2017Attachment IconBan hành bộ tài liệu hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở về nguyên liệu mủ cao su tỉnh Bình Phước
1680/QĐ-UBND07/07/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Nam Phong, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài
1679/QĐ-UBND07/07/2017Attachment IconPhê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư phục vụ dự án Trung tâm thương mại Đồng Xoài
1678/QĐ-UBND07/07/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch dọc đường Đồng Phú - Bình Dương và đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu tái định cư xã Đồng Tâm và xã tân Lập, huyện Đồng Phú
1669/QĐ-UBND06/07/2017Attachment IconĐính chính thời điểm có hiệu lực của các quyết định quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Bình Phước ban hành
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470