CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Hide details for 20172017
63
Show details for 12/201712/2017
18
Show details for 11/201711/2017
18
Show details for 10/201710/2017
23
Show details for 9/20179/2017
35
Hide details for 8/20178/2017
2171/QĐ-UBND31/08/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới bàn hành, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý của sở KH&ĐT trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2170/QĐ-UBND31/08/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính ban hành mới sửa đổi thuộc thẩm quyền quyền quản lý và giải quyết của Sở Xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2166/QĐ-UBND31/08/2017Attachment IconGiao bổ sung biên chế công chức hành chính trong nguồn biên chế dự phòng của tỉnh năm 2017
2165/QĐ-UBND31/08/2017Attachment IconTạm giao biên chế công chức hành chính năm 2017
2161/QĐ-UBND31/08/2017Attachment IconGiao định suất khoán kinh phí trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và Hội quần chúng năm 2017 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2160/QĐ-UBND31/08/2017Attachment IconGiao biên chế viên chức (số lượng người làm việc) trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2017
2156/QĐ-UBND31/08/2017Attachment IconPhê duyệt quy hoạch thủy lợi tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến năm 2030
2155/QĐ-UBND31/08/2017Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Ban Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Bình Phước
2082/QĐ-UBND24/08/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của sở Công Thương trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2071/QĐ-UBND23/08/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Mỹ Khánh Vy, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú
2062/QĐ-UBND22/08/2017Attachment IconBan hành chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh BP
2047/QĐ-UBND18/08/2017Attachment IconCông bố danh mục TTHC của các sở, ban, ngành thực hiện nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích
2009/QĐ-UBND15/08/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa, bãi bỏ trong lĩnh vực Quốc tịch thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh BP
2004/QĐ-UBND15/08/2017Attachment IconĐiều chỉnh quy hoạch đất xây dựng trụ sở 05 cơ quan
1999/QĐ-UBND14/08/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được chuyển hóa trong lĩnh vực Nuôi con nuôi thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh BP
1981/QĐ-UBND11/08/2017Attachment Iconphê duyệt nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu gia đình quân nhân Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1970/QĐ-UBND11/08/2017Attachment IconV/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Khai, huyện lỵ huyện Hớn Quản
1962/QĐ-UBND11/08/2017Attachment IconKiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh BP
1925/QĐ-UBND07/08/2017Attachment IconBổ sung danh mục dự kiến các quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Phước quy định chi tiết điều, khoản, điểm được giao trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên ban hành trong năm 2017
1923/QĐ-UBND07/08/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch thực hiện dự án nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc chương trình 135 năm 2017
1869/QĐ-UBND02/08/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị mới Tiến Hưng, xã Tiến Hưng thị xã Đồng Xoài
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470