CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Hide details for 20172017
63
Show details for 12/201712/2017
18
Show details for 11/201711/2017
18
Hide details for 10/201710/2017
2759/QĐ-UBND25/10/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đô thị - Thương mại - Dịch vụ Tiến Thành, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
2735/QĐ-UBND24/10/2017Attachment IconBan hành quy chế hoạt động của Đội cơ động liên ngành bảo vệ rừng tỉnh BP
2610/QĐ-UBND19/10/2017Attachment IconKiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Phú Riềng
2604/QĐ-UBND18/10/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị - Thương Mại - Dịch vụ Tiến Thành, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
2594/QĐ-UBND17/10/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công, thủ tục hành chính tiếp nhận và thực hiện tại sở Tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh
2592/QĐ-UBND17/10/2017Attachment IconGiao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư vốn trái phiếu Chính phủ năm 2017 (đợt 2)
2587/QĐ-UBND17/10/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở GTVT trên địa bàn tỉnh BP
2584/QĐ-UBND16/10/2017Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu gia đình quân nhân Bộ Chỉ huy Bộ Đội Biên phòng xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài
2578/QĐ-UBND16/10/2017Attachment IconKiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ thị xã Đồng Xoài
2504/QĐ-UBND06/10/2017Attachment IconV/v giao kế hoạch vốn năm 2017 từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016
2500/QĐ-UBND06/10/2017Attachment IconV/v điều chỉnh quy hoạch đất xây dựng trụ sở 05 cơ quan
2490/QĐ-UBND03/10/2017Attachment IconCông bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh BP
44/2017/QĐ-UBND26/10/2017Attachment IconBan hành hành quy định bố trí các ngành nghề dự án sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
43/2017/QĐ-UBND19/10/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 24/2013/QĐ-UBND ngày 15/5/2013, quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 11/9/2014, quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 07/01/2016 của UBND tỉnh
42/2017/QĐ-UBND10/10/2017Attachment IconBãi bỏ điều 15 và điểm a, khoản 1 Điều 28 quy định mức thu, quản lý và sử dụng một số loại phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh kèm theo Quyết định số 50/2015/QĐ-UBND ngày 23/12/2015 của UBND tỉnh
41/2017/QĐ-UBND06/10/2017Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ngày 25/01/2011, Quyết định số 74/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 và Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 do UBND tỉnh Bình Phước ban hành
40/2017/QĐ-UBND03/10/2017Attachment IconBan hành quy định về quản lý người đại diện phần vốn Nhà nước giữ các chức danh quản lý tại doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ
39/2017/QĐ-UBND03/10/2017Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, ấp, khu phố trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23
Show details for 9/20179/2017
35
Show details for 8/20178/2017
55
Show details for 7/20177/2017
25
Show details for 6/20176/2017
17
Show details for 5/20175/2017
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470