CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Hide details for 20172017
63
Show details for 12/201712/2017
18
Hide details for 11/201711/2017
3112/QĐ-UBND30/11/2017Attachment IconGiao kế hoạch điều hòa vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương năm 2017
2984/QĐ-UBND15/11/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Hiếu Cảm 1, xã Minh Thành và thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành
2983/QĐ-UBND15/11/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Hiếu Cảm, thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2936/QĐ-UBND09/11/2017Attachment IconBan hành "hướng dẫn thực hiện các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình và hướng dẫn kỹ thuật thi công mặt đường bê tông xi măng theo cơ chế đầu tư đối với công trình đặc thù thuộc chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020"
2907/QĐ-UBND06/11/2017Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/5.000 Trung tâm huyện lỵ Bù Gia mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình phước, tầm nhìn đến năm 2030
2872/QĐ-UBND02/11/2017Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Thành, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài
2862/QĐ-UBND02/11/2017Attachment IconCông bố bộ thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Bình phước
2861/QĐ-UBND02/11/2017Attachment IconBan hành quy chế phối hợp trong quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
52/2017/QĐ-UBND28/11/2017Attachment IconBãi bỏ các Chỉ thị quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành Xây dựng do UBND tỉnh ban hành
51/2017/QĐ-UBND16/11/2017Attachment IconSửa đổi một số điều của quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của sở GD&ĐT tỉnh Bình Phước được ban hành kèm theo quyết định số 36/2016/QĐ-UBND ngày 31/8/2016 của UBND tỉnh
50/2017/QĐ-UBND16/11/2017Attachment IconBan hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bình phước với các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Đăng ký đất đai
49/2017/QĐ-UBND13/11/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 50/2013/QĐ-UBND và quyết định số 37/2016/QĐ-UBND do UBND tỉnh Bình Phước ban hành
48/2017/QĐ-UBND13/11/2017Attachment IconPhê duyệt quy hoạch chăn nuôi, cơ sở giết mổ, gia súc gia cầm tập trung trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020 và tầm nhìn đến năm 2030
47/2017/QĐ-UBND02/11/2017Attachment IconPhê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
46/2017/QĐ-UBND02/11/2017Attachment IconBan hành quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
45/2017/QĐ-UBND02/11/2017Attachment IconBãi bỏ quyết định số 104/2006/QĐ-UBND ngày 18/10/2016 quyết định số 90/2000/QĐ-UBND ngày 13/10/2000 của UBND tỉnh
12/CT-UBND27/11/2017Chấn chỉnh hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật trên địa bàn tỉnh
11/CT-UBND22/11/2017Attachment IconTăng cường thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
18
Show details for 10/201710/2017
23
Show details for 9/20179/2017
35
Show details for 8/20178/2017
55
Show details for 7/20177/2017
25
Show details for 6/20176/2017
17
Show details for 5/20175/2017
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470