CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Hide details for 20172017
63
Show details for 12/201712/2017
18
Show details for 11/201711/2017
18
Show details for 10/201710/2017
23
Show details for 9/20179/2017
35
Show details for 8/20178/2017
55
Show details for 7/20177/2017
25
Show details for 6/20176/2017
17
Show details for 5/20175/2017
32
Show details for 4/20174/2017
23
Show details for 3/20173/2017
21
Hide details for 2/20172/2017
410/QĐ-UBND28/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu đất ở cán bộ sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước
402/QĐ-UBND23/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đồng Phú
375/QĐ-UBND21/02/2017Attachment IconKiện toàn hội đồng quản lý quỹ bảo vệ phát triển rừng tỉnh Bình Phước
348/QĐ-UBND16/02/2017Attachment IconĐiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Bình Tân, huyện Phú Riềng
347/QĐ-UBND16/02/2017Attachment IconĐiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính xã Long Hưng, huyện Phú Riềng
342/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Tân Khai, huyện lỵ Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
336/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước
329/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Bình Long
328/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Phú Riềng
327/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước
326/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
322/QĐ-UBND15/02/2017Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
313/QĐ-UBND13/02/2017Attachment Iconđiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Đồng - Thị xã Đồng Xoài
311/QĐ-UBND13/02/2017Attachment Iconđiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Thiện- Thị xã Đồng Xoài
310/QĐ-UBND13/02/2017Attachment Iconđiều chỉnh phân loại đơn vị hành chính phường Tân Xuân- Thị xã Đồng Xoài
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470