CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Hide details for 20182018
37
Show details for 12/201812/2018
23
Show details for 11/201811/2018
16
Show details for 10/201810/2018
14
Show details for 9/20189/2018
13
Show details for 8/20188/2018
43
Show details for 7/20187/2018
9
Show details for 6/20186/2018
15
Hide details for 5/20185/2018
1142/QĐ-UBND29/05/2018Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước
1094/QĐ-UBND23/05/2018Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu dân cư Đại Nam, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành
1086/QĐ-UBND22/05/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính bổ sung, thủ tục hành chính được thay thế và bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc thẩm quyền giải quyền giải quyết và quản lý của sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1082/QĐ-UBND22/05/2018Attachment IconPhê duyệt dự toán kinh phí quy hoạch năm 2018
1081/QĐ-UBND22/05/2018Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ngày 12/01/2018 của UBND tỉnh
1029/QĐ-UBND17/05/2018Attachment IconQuy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các huyện: Lộc Ninh, Phú Riềng và thị xã Phước Long
1026/QĐ-UBND17/05/2018Attachment IconQuy định tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1025/QĐ-UBND17/05/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Becamex Bình Phước
1012/QĐ-UBND14/05/2018Attachment IconThành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện, thị xã
1008/QĐ-UBND14/05/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch phân lô khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Nam Đồng Phú
1007/QĐ-UBND14/05/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu A - Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú
972/QĐ-UBND09/05/2018Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh nhiệm vụ lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 giai đoạn I, khu đất cây xanh thuộc khu du lịch hồ Suối Cam
945/QĐ-UBND03/05/2018Attachment IconPhê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
26/2018/QĐ-UBND09/05/2018Attachment IconBan hành quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước
6/CT-UBND07/05/2018Attachment IconTổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
17
Show details for 4/20184/2018
18
Show details for 3/20183/2018
11
Show details for 2/20182/2018
15
Show details for 1/20181/2018
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470