CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Hide details for 20182018
37
Show details for 12/201812/2018
23
Show details for 11/201811/2018
16
Show details for 10/201810/2018
14
Show details for 9/20189/2018
13
Show details for 8/20188/2018
43
Show details for 7/20187/2018
9
Hide details for 6/20186/2018
1511/QĐ-UBND29/06/2018Attachment IconGiao hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù năm 2018
1486/QĐ-UBND28/06/2018Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 947/QĐ-UBND ngày 03/5/2018 của UBND tỉnh
1463/QĐ-UBND26/06/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 19/02/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh
1461/QĐ-UBND26/06/2018Attachment IconPhê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng huyện lỵ Đồng Phú đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
1438/QĐ-UBND21/06/2018Attachment IconPhê duyệt chương trình mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh
1389/QĐ-UBND15/06/2018Attachment IconV/v phê duyệt đồ án và quy hoạch quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Suối Cam (giai đoạn II)
1387/QĐ-UBND15/06/2018Attachment IconV/v điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Minh Hưng III - Cao su Bình Long
1368/QĐ-UBND13/06/2018Attachment IconPhê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu trung tâm thương mại Phước Long, thị xã Phước Long
1232/QĐ-UBND07/06/2018Attachment IconBan hành quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước
15
Show details for 5/20185/2018
17
Show details for 4/20184/2018
18
Show details for 3/20183/2018
11
Show details for 2/20182/2018
15
Show details for 1/20181/2018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470