CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Hide details for 20182018
37
Show details for 12/201812/2018
23
Show details for 11/201811/2018
16
Show details for 10/201810/2018
14
Show details for 9/20189/2018
13
Show details for 8/20188/2018
43
Hide details for 7/20187/2018
1765/QĐ-UBND31/07/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư và tái định cư Phú Thịnh, phường Tân Phú, thị xã ĐX
1753/QĐ-UBND30/07/2018Attachment IconPhê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Phước Long
1752/QĐ-UBND30/07/2018Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở gia đình cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Bộ Tư lệnh Binh đoàn 16, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài
1750/QĐ-UBND30/07/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng thị xã Bình Long
1695/QĐ-UBND25/07/2018Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 2821/QĐ-UBND ngày 30/10/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh
1669/QĐ-UBND18/07/2018Attachment IconPhê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2022
1662/QĐ-UBND18/07/2018Attachment IconGiao kế hoạch điều chỉnh vốn đầu tư công năm 2018
1642/QĐ-UBND16/07/2018Attachment IconĐiều chỉnh quyết định số 1700/QĐ-UBND ngày 07/8/2015 của UBND tỉnh
1640/QĐ-UBND13/07/2018Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Minh Thành, xã Minh Thành, huyện Chơn Thành
1612/QĐ-UBND10/07/2018Attachment IconCông bố danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm hành chính công, tiếp nhận và thực hiện tại sở Tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh
1589/QĐ-UBND09/07/2018Attachment IconPhê duyệt danh sách sản phẩm/nhóm sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Bình phước năm 2018
1567/QĐ-UBND09/07/2018Attachment IconBan hành phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh
1558/QĐ-UBND05/07/2018Attachment IconThu hồi quyết định số 3118/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của UBND tỉnh chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Bất động sản Đức Hoàng Phát chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng khu dân cư
1552/QĐ-UBND04/07/2018Attachment IconBan hành kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh
1551/QĐ-UBND04/07/2018Attachment IconPhê duyệt đồ án và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu nhà ở xã hội Khu công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài
1545/QĐ-UBND03/07/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, tại sở GD&ĐT, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành GD&ĐT trên địa bàn tỉnh
1542/QĐ-UBND03/07/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tại sở Y tế và UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý giải quyết của ngành Y tế trên địa bàn tỉnh
30/2018/QĐ-UBND30/07/2018Attachment IconBan hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh
29/2018/QĐ-UBND10/07/2018Attachment IconSửa đổi khoản 4, điều 9 quy chế phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính và cửa khẩu phụ tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 23/9/2016 của UBND tỉnh
28/2018/QĐ-UBND04/07/2018Attachment IconBãi bỏ các quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh quy định về phí trên địa bàn tỉnh
27/2018/QĐ-UBND04/07/2018Attachment IconBãi bỏ quyết định số 20/2014/QĐ-UBND ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh về quy định thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470