CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Hide details for 20182018
37
Show details for 12/201812/2018
23
Show details for 11/201811/2018
16
Hide details for 10/201810/2018
2477/QĐ-UBND30/10/2018Attachment IconBan hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy và tổ chuyên viên giuýp việc thực hiện ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh Bình Phước
2465/QĐ-UBND29/10/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính của sở Tài chính, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tài chính trên địa bàn tỉnh
2431/QĐ-UBND25/10/2018Attachment IconCông khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
2428/QĐ-UBND25/10/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu B - Khu Công nghiệp Bắc Đồng Phú, thị trấn Tân Phú, huyện Đồng Phú
2427/QĐ-UBND25/10/2018Attachment IconPhê duyệt đề án quy định quản lý theo đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp LEDANA, thuộc quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Hoa Lư, huyện Lộc Ninh
2403/QĐ-UBND22/10/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Mỹ Khánh Vy
2392/QĐ-UBND18/10/2018Attachment IconPhê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng
2336/QĐ-UBND09/10/2018Attachment IconCông bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công, sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Nội vụ trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2313/QĐ-UBND05/10/2018Attachment IconĐiều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây dựng huyện lỵ huyện Bù Gia Mập
2289/QĐ-UBND01/10/2018Attachment IconPhê duyệt kế hoạch triển khai đề án tăng cường kiểm soát kê đơn thuốc và bán thuốc kê đơn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018-2020
2288/QĐ-UBND01/10/2018Attachment IconQuy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm học 2018-2019
40/2018/QĐ-UBND29/10/2018Attachment IconBãi bỏ các chỉ thị quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Bình Phước trong lĩnh vực tài chính
39/2018/QĐ-UBND29/10/2018Attachment IconPhê duyệt bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
38/2018/QĐ-UBND29/10/2018Attachment IconBan hành quy chế phối hợp trong việc xây dựng, duy trì hệ thống thông tin, cung cấp thông tin dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh
36/2018/QĐ-UBND22/10/2018Attachment IconBan hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của sở Xây dựng
35/2018/QĐ-UBND04/10/2018Attachment IconĐiều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất quy định tại phụ lục 1 ban hành kèm theo quyết định số 56/2017/QĐ-UBND ngày 22/12/2017 của UBND tỉnh quy định hệ số điều chỉnh giá đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2018
14
Show details for 9/20189/2018
13
Show details for 8/20188/2018
43
Show details for 7/20187/2018
9
Show details for 6/20186/2018
15
Show details for 5/20185/2018
17
Show details for 4/20184/2018
18
Show details for 3/20183/2018
11
Show details for 2/20182/2018
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470