CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
831
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Show details for 20012001
109
Show details for 20002000
113
Show details for 19991999
71
Hide details for 19981998
13
Show details for 12/199812/1998
11
Hide details for 11/199811/1998
146/1998/QĐ-UB23/11/98Attachment Iconv/v "Thành lập Hội đồng nghĩa vụ quân sự Tỉnh"
145/1998/QĐ-UB20/11/98Attachment Iconv/v thành lập Ban Chủ nhiệm dự án hiện đại hóa hệ thốn cấp nước Đồng Xoài-tỉnh Bình Phước
144/1998/QĐ-UB20/11/98v/v Công nhận thời gian công tác liên tục cho cán bộ
143/1998/QĐ-UB17/11/98Attachment Iconv/v Ban hành "Quy chế tổ chức và hoạt động của quỹ bảo trợ nạn nhân chất độc màu da cam tỉnh Bình Phước"
141/1998/QĐ-UB16/11/98Attachment Iconv/v thành lập "Trung tâm trợ giúp pháp lí nhà nước tỉnh Bình Phước"
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470