CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
831
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Hide details for 20012001
5
Show details for 12/200112/2001
8
Show details for 11/200111/2001
6
Show details for 10/200110/2001
5
Hide details for 9/20019/2001
74/2001/QĐ-UB25/09/2001Attachment IconV/v Ban hành quy định thủ tục về giấy phép hoạt động khoáng sản
73/2001/QĐ-UB13/09/2001Attachment IconV/v Ban hành đơn giá và thời hạn nộp tiền sử dụng đất khu dân cư ấp 1, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài,tỉnh Bình Phước
72/2001/QĐ-UB10/09/2001Attachment IconV/v ban hành quy chế quản lí quỹ hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước giai đoạn 2001-2005
71/2001/QĐ-UB05/09/2001Attachment IconV/v Thành lập Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích Đăng kiểm 93.01S- tỉnh Bình Phước
24/2001/CT-UB20/09/2001Attachment IconV/v Bảo vệ an toàn vận hành hệ thống tải điện 500KV Bắc-Nam trên địa bàn tỉnh Bình Phước
14
Show details for 8/20018/2001
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470