CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
831
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Hide details for 20012001
5
Show details for 12/200112/2001
8
Show details for 11/200111/2001
6
Hide details for 10/200110/2001
85/2001/QĐ-UB30/10/2001Attachment IconV/v Ban hành đơn giá và thời gian nộp tiền sử dụng đất khu tái định cư Trung tâm hành chính huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước
83/2001/QĐ-UB17/10/2001Attachment IconV/v Ban hành quy định về quản lý hương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước
81/2001/QĐ-UB11/10/2001Attachment IconV/v Giao kế hoạch điều chỉnh và bổ sung vốn đầu tư XDCB, vốn Chương trình mục tiêu năm 2001-tỉnh Bình Phước
80/2001/QĐ-UB11/10/2001Attachment IconV/v Ban hành chính sáh và đơn giá đền bù giải toả mặt bằng quy hoạch khu vực Trung tâm hành chính huyện Đồng Phú
78/2001/QĐ-UB08/10/2001Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho đồng bào dân tọc thiểu số tỉnh Bình Phước năm 2001
76/2001/QĐ-UB03/10/2001Attachment IconV/v Thành lập ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Bình Phước
5
Show details for 9/20019/2001
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470