CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
831
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Hide details for 20012001
5
Show details for 12/200112/2001
8
Hide details for 11/200111/2001
93/2001/QĐ-UB30/11/2001Attachment IconV/v Thay đổi bổ sung thành viên BCĐ chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại -tỉnh Bình Phước
92/2001/QĐ-UB29/11/2001Attachment IconV/v Ban hành đơn giá và thời gian nộp tiền sử dụng đất khu tái định cư Trung tâm hành chính thị xã, thuộc địa bàn phường Tân phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
91/2001/QĐ-UB22/11/2001Attachment IconV/v Phê duyệt quy hoạch tổng thể kinh tế xã hội huyện Bình Long đến năm 2010
89/2001/QĐ-UB20/11/2001Attachment IconV/v Ban hành bộ đơn giá sửa chữa trong xây dựng cơ bản tỉnh Bình Phước
88/2001/QĐ-UB13/11/2001Attachment IconV/v Thành lập ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại -tỉnh Bình Phước
87/2001/QĐ-UB12/11/2001Attachment IconV/v Miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
86/2001/QĐ-UB12/11/2001Attachment IconV/v Ban hành chính sách và đơn giá đền bù thiệt hại các laọi đất, nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu công trình hồ chứa nước Tân Lợi- xã Tân Lợi-huyện đồng Phú -tỉnh Bình Phước
25/2001/CT-UB07/11/2001Attachment IconV/v Thực hiện điều tra, khảo sát và thống kê trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt giai đoạn 1999-2002
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470