CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Hide details for 20012001
5
Hide details for 12/200112/2001
99/2001/QĐ-UB 31/12/2001Attachment IconV/v Ban hành quy định xử lý một số trường hợp trong XDCB trên địa bàn tỉnh Bình Phước
97/2001/QĐ-UB25/12/2001Attachment IconV/v Sửa đổi khoản 6 Điều 1 Quyết định số 27/2001/QĐ-UB ngày 25/04/2001 của UBND tỉnh về việc bổ sung quy chế tổ chức và hoạt động của Chi cục kiểm lâm tỉnh Bình Phước
96/2001/QĐ-UB20/12/2001Attachment IconV/v Miễn giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 theo Nghị quyết số 05/2001/NQ-CP ngày 24/5/2001 của Chính Phủ
95/2001/QĐ-UB20/12/2001Attachment IconV/v hoàn trả thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2001 đã nộp
94/2001/QĐ-UB20/12/2001Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá đền bù giải phóng mặt bằng quy hoạch khu dân cư phía Bắc Trung tâm tỉnh lỵ tại phường Tân Phú-Thị xã Đồng Xoài-tỉnh Bình Phước
8
Show details for 11/200111/2001
6
Show details for 10/200110/2001
5
Show details for 9/20019/2001
14
Show details for 8/20018/2001
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470