CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Hide details for 20192019
88
Show details for 12/201912/2019
39
Show details for 11/201911/2019
41
Show details for 10/201910/2019
26
Show details for 9/20199/2019
26
Hide details for 8/20198/2019
1837/QĐ-UBND 30/08/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của Trường tiểu học Thanh Hòa B (nay là Trường Tiểu học Thanh Bình A), huyện Bù Đốp, đồng thời giao UBND huyện Bù Đốp quản lý
1836/QĐ-UBND 30/08/2019Attachment IconQuyết định giao đất cho Trường Tiểu học Đinh Bộ lĩnh để xây dựng trường học
1827/QĐ-UBND30/08/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh
1761/QĐ-UBND22/08/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh Quyết định số 1599/QĐ - UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh
1761/QĐ-UBND22/08/2019Attachment IconQuyết định điều chỉnh Quyết định số 1599/QĐ - UBND ngày 01/8/2019 của UBND tỉnh
1756/QĐ-UBND22/08/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Công ty TNHH MTV Cao su Phước Long (nay là Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước) quản lý, giao UBND huyện Bù Gia Mập xét cấp đất sản xuất cho hộ bà Trần Thị Lợi Chấn
1721/1721/QĐ-UBND 19/08/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Công ty Cổ phần Cao su Sông Bé quản lý, giao UBND huyện Chơn Thành quản lý để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội cho xã Minh Thành
1720/1720/QĐ-UBND 19/08/2019Attachment IconQuyết định chấp thuận cho Tổng Công ty Thương mại Xuất Nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP chuyển mục đích sửng dụng đất để nâng cấp, cải tạo Trạm xăng dầu Lộc Tấn
1719/QĐ-UBND19/08/2019Attachment IconQuyết định chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời cho Công ty TNHH MTV Kim Long BP thuê đất để xây dựng Cửa hàng tiện tích Bù Đốp
1718/QĐ-UBND 19/08/2019Attachment IconQuyết định chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời cho Công ty TNHH Chăn nuôi Điền Khang thuê đất để xây dựng trang trại chăn nuôi heo
1715/QĐ-UBND19/08/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Ban QLRPH Lộc Ninh quản lý, đồng thời cho DNTN Xây dựng Huy Hoàng thuê đất để trồng cây cao su
1705/QĐ-UBND16/08/2019Attachment IconCông bố 14 (mười bốn) thủ tục hành chính bổ sung được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ngành Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh
1695/QĐ-UBND14/08/2019Attachment IconQuyết định Hủy quyết định số 438/QĐ-UBND ngày 11/3/2019 của UBND tỉnh về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Kim Tín MDF chuyển đổi hình thức thuê đất
1693/QĐ-UBND14/08/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất của DNTN sản xuất Vật liệu Xây dựng Ngân Trang ĐN, đồng thời cho Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu Xây dựng Tấn Phát thuê đất để xây dựng Nhà máy sản xuất gạch tuynel
1618/QĐ-UBND02/08/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành TN&MT
1617/QĐ-UBND02/08/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính được tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của Ban QLKKT trên địa bàn tỉnh
1601/QĐ-UBND01/08/2019Attachment IconQuyết đinh Cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mai Bất động sản An Phú chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Khu dân cư An Phú
1599/QĐ-UBND01/08/2019Attachment Iconuyết định điều chỉnh vị trí, ranh giới khu đất của Công ty TNHH Lộc Tân bàn giao cho quỹ Hỗ trợ An sinh xã hội theo quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 20/9/2016 và Quyết định số 1156/QĐ-UBND ngày 18/5/2017 của UBND tỉnh
27/2019/QĐ-UBND26/08/2019Attachment Icon V/v quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng ( trừ máy móc, thiết bị trong lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo) của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
26/2019/QĐ-UBND19/08/2019Attachment Iconban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực sở y tế của các đơn vị sự nghiệp y tế cấp tỉnh thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn tỉnh Bình Phước
25/2019/QĐ-UBND16/08/2019Attachment IconBan hành quy chế tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
25/2019/QĐ-UBND16/08/2019Attachment Icon Ban hành quy chế tổ chức thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công, UBND các huyện, thị xã, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Phước
23/2019/QĐ-UBND02/08/2019Attachment IconBan hành quy chế quản lý, vận hành, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470