CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Hide details for 20192019
88
Show details for 12/201912/2019
39
Hide details for 11/201911/2019
2584/QĐ-UBND28/11/2019Attachment IconQuyết định Cho tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng xăng dầu Đồng Tiến
2574/QĐ-UBND28/11/2019Attachment IconQUyết định thu hồi Quyết định số 1876/QĐ - UBND ngày 15/8/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất do Ban QLKKT Tân Lập, Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước quản lý, đồng thời cho Báo Nông nghiệp Việt Nam thuê đất để trồng cây cao su
2543/QĐ-UBND28/11/2019Attachment IconQuyết định Chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Tân Khai chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đợt 1) đối với 985 lô đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ thuật cho người sử dụng đất tự xây dựng nhà ở tại dự án Khu dân cư Đại Nam xã Minh Hưng huyện Chơn Thành
2541/QĐ-UBND27/11/2019Attachment IconQuyết định ủy quyền thu hồi đất, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT752
2540/QĐ-UBND28/11/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Xí nghiệp công trình công cộng thành phố Đồng Xoài quản lý, giao sở Xây dựng quản lý
2540/QĐ-UBND27/11/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất do Xí nghiệp công trình công cộng thành phố Đồng Xoài quản lý, giao sở Xây dựng quản lý
2539/QĐ-UBND27/11/2019Attachment IconQuyết định Cho Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - CTCP chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu
2538/QĐ-UBND27/11/2019Attachment IconQuyết định thu hồi quyết định số 1651/QĐ-UBND ngày 17/7/2018 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất của Nông lâm trường Tân Lập, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước cho Bộ Tư lệnh Cảnh sát Cơ động - Bộ Công an thuê đất trồng cao su
2537/QĐ-UBND27/11/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất thuê của Doanh nghiệp Tư nhân Gia Hồng, cho Công ty TNHH Xây dựng Hữu Nhu thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án xây dựng Khu du lịch sinh thái Bàu Ké
2486/QĐ-UBND 21/11/2019Attachment IconQuyết định cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Bất động sản Hùng Dũng chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng trang trại chăn nuôi heo nái quy mô công nghiệp
2482/QĐ-UBND21/11/2019Attachment IconQuyết định điện thu hồi đất thuê của Công ty TNHH Nông nghiệp Đồng Phú, cho Công ty TNHH Khánh Hiền Land thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án trồng rừng cao su
2481/QĐ-UBND21/11/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất thuê của Công ty TNHH Nông nghiệp Đồng Phú, cho Công ty TNHH Song Như BP thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án trồng rừng cao su
2441/QĐ-UBND 18/11/2019Attachment Iconcủa Công ty TNHH MTV Dịch vụ Thủy Lợi Bình Phước và Ban QLDA đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp giao sở Xây dựng quản lý
2432/QĐ-UBND18/11/2019Attachment IconQuyết định hủy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã cấp cho Công ty TNHH Khai thác Khoa học Nông súc hạnh Phúc
2419/QĐ-UBND14/11/2019Attachment IconQuyết định Cho Công ty TNHH chăn nuôi Phú Riềng chuyển mục đích sử dụng đất để đầu tư xây dựng trang trại chăn nuôi heo thịt
2415/QĐ-UBND 13/11/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất của bà Phùng Thị Thanh Thủy, giao đất cho Chùa Thanh Đức để xây dựng cơ sở thờ tự
2414/QĐ-UBND 13/11/2019Attachment IconQuyết định thu hồi đất thuê của Công ty TNHH Thương mại Tài Phát Thịnh, đồng thời cho Công ty Cổ phần sản xuất Dịch vụ và Thương mại Phúc Thịnh Thuê đất để tiếp tục thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà xưởng phục vụ sản xuất, kinh doanh
2413/QĐ-UBND 13/11/2019Attachment IconQuyết định Cho Công ty TNHH MTV Hoàng Anh Phú Hòa chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu
2412/QĐ-UBND13/11/2019Attachment IconQuyết định Cho Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Dịch vụ Hòa Hiệp chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu
2411/QĐ-UBND13/11/2019Attachment IconQuyết định Cho Công ty TNHH MTV Thanh Minh Bình phước chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng cửa hàng kinh doanh xăng dầu Thanh Minh
2406/QĐ-UBND 12/11/2019Attachment IconQuyết định Thu hồi đất do Ban QLKKT quản lý, đồng thời cho công ty cổ phần thủy điện Thác Mơ thuê đất để xây dựng văn phòng làm việc và cư xá cho cán bộ, công nhân viên
2401/QĐ-UBND11/11/2019Attachment IconQuyết định Chấp thuận cho Công ty Cổ phần Giáo dục Hoa Ngọc Lan chuyển mục đích sử dụng đất để xây dựng Trường mầm non tư thực Hoa Ngọc Lan
2400/QĐ-UBND11/11/2019Attachment Icon Quyết định Thu hồi đất của Hợp tác xã nông nghiệp-Dịch vu Hoa Lư, chuyển mục đích sử dụng đất đồng thời cho Công ty TNHH Trang trại Chăn nuôi Bình Minh thuê đất để xây dựng trang trại chăn nuôi heo
2375/QĐ-UBND06/11/2019Attachment IconQuyết định Chấp thuận cho triển khai thực hiện đối với khu vực đấu giá quyền sử dụng đất và dự án đầu tư chưa đăng ký trong kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Bình Long và huyện Đồng Phú
2374/QĐ-UBND 06/11/2019Attachment IconQuyết định Điều chỉnh quyết định số 29/2019/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh ban hành quy định phạm vi vùng phụ cận đối với công trình thủy lợi khác trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2373/QĐ-UBND06/11/2019Attachment IconQuyết định Ban hành quyết định thay thế quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất ban QLDA Thủy điện 6 - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý, giao UBND huyện Bù Gia Mập quản lý
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470