CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Hide details for 20192019
88
Show details for 12/201912/2019
39
Show details for 11/201911/2019
41
Show details for 10/201910/2019
26
Show details for 9/20199/2019
26
Show details for 8/20198/2019
67
Show details for 7/20197/2019
19
Show details for 6/20196/2019
21
Show details for 5/20195/2019
20
Show details for 4/20194/2019
16
Show details for 3/20193/2019
7
Hide details for 2/20192/2019
377/QĐ-UBND28/02/2019Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
376/QĐ-UBND28/02/2019Attachment IconThành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
357/QĐ-UBND26/02/2019Attachment IconPhê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
346/QĐ-UBND25/02/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính tiếp nhận tại Trung tâm phục vụ hành chính công, sở TN&MT, Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành TN&MT trên địa bàn tỉnh Bình Phước
345/QĐ-UBND25/02/2019Attachment IconBãi bỏ các quyết định chuyển giao việc chứng thực các hợp đồng, giao dịch từ UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh sang các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện
306/QĐ-UBND18/02/2019Attachment IconCông bố thủ tục hành chính tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công, tiếp nhận và thực hiện tại sở Tư pháp, tại phòng Trung tâm thuộc sở, Văn phòng Công chứng, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh
280/QĐ-UBND13/02/2019Attachment Iconphê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 quần thể VH- cứu sinh Bà Rá, phường Sơn Giang, TX Phước Long
18
Show details for 1/20191/2019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470