CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
179
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Show details for 20022002
103
Hide details for 20012001
5
Show details for 12/200112/2001
8
Show details for 11/200111/2001
6
Show details for 10/200110/2001
5
Show details for 9/20019/2001
14
Show details for 8/20018/2001
17
Show details for 7/20017/2001
5
Show details for 6/20016/2001
9
Hide details for 5/20015/2001
39/2001/QĐ-UB24/05/2001Attachment IconV/v Giao bổ sung chỉ tiêu vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách chưa phân bổ kế hoạch năm 2001 cho các xã đặc biệt khó khăn
38/2001/QĐ-UB24/05/2001Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá đền bù giải toả mặt bằng quy hoạch xây dựng khu Trung tâm hành chính thị xã Đồng Xoài-thuộc phường Tân Phú -thị xã Đồng Xoài tỉnh Bình Phước
36/2001/QĐ-UB17/05/2001Attachment IconV/v phân công các thành viên UBND tỉnh khoá VI (1999-2004)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470