CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Hide details for 20022002
6
Show details for 12/200212/2002
5
Show details for 11/200211/2002
13
Show details for 10/200210/2002
6
Show details for 9/20029/2002
13
Show details for 8/20028/2002
8
Hide details for 7/20027/2002
37/2002/QĐ-UB26/07/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định về phương pháp xác định diện tích xây dựng, diện tích sàn, diện tích sử dụng; cấp nhà; giá trị còn lại của căn nhà
36/2002/QĐ-UB26/07/2002Attachment IconV/v thành lập Hội đồng phối hợp công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Bình Phước
35/2002/QĐ-UB26/07/2002Attachment IconV/v ban hành bản quy định đơn giá bình quân các công trình dân dụng, công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Phước
34/2002/QĐ-UB26/07/2002Attachment IconV/v giao chỉ tiêu kế hoạch bổ sung các công trình vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước năm 2002
33/2002/QĐ-UB25/07/2002Attachment IconV/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2000
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470