CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Hide details for 20022002
6
Show details for 12/200212/2002
5
Hide details for 11/200211/2002
75/2002/QĐ-UB25/11/2002Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá đền bù đất, nhà cửa, kiến trúc, hoa màu Dự án xây dựng Khu dân cư và đất xây dựng trụ sở Nông nghiệp và PTNT thuộc địa bàn phường Tân Bình, thị xã Đồng Xoài
74/2002/QĐ-UB21/11/2002Attachment IconV/v Thành lập Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bình Phước
73/2002/QĐ-UB13/11/2002Attachment IconV/v Ban hành quy định quản lí xây dựng mới, trùng tu, tôn tạo, sửa chữa, cơi nới công trình nơi thờ tự của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bình Phước
72/2002/QĐ-UB13/11/2002Attachment IconV/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giám sát Xổ số Kiến thiết tỉnh bình Phước
71/2002/QĐ-UB06/11/2002Attachment IconV/v Ban hành giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà ở, nhà kho, nhà xưởng
13
Show details for 10/200210/2002
6
Show details for 9/20029/2002
13
Show details for 8/20028/2002
8
Show details for 7/20027/2002
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470