CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Show details for 20032003
89
Hide details for 20022002
6
Hide details for 12/200212/2002
81/2002/QĐ-UB26/12/2002Attachment IconV/v Phê duyệt đề án phân cấp quản lí chi sự nghiệp giáo dục, sự nghiệp y tế và các Ban quản lí rừng phòng hộ về cho huyện, thị quản lí
80/2002/QĐ-UB26/12/2002Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá bồi thường đất, nhà cửa, vật kiến trúc, hoa màu Dự án thuỷ điện Srok Phu Miêng, tỉnh Bình Phước
77/2002/QĐ-UB09/12/2002Attachment IconV/v Ban hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS và tệ nạn ma tuý, mại dâm tỉnh Bình Phước
76/2002/QĐ-UB09/12/2002Attachment IconV/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban tư páhp xã, phường, thị trấn trên đia bàn tỉnh Bình Phước
31/2002/CT-UB12/12/2002Attachment IconV/v Tăng cường công tác phòng chống sốt rét
30/2002/CT-UB06/12/2002Attachment IconV/v Tăng cường công tác quản lí vũ khí-vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trong tình hình mới
5
Show details for 11/200211/2002
13
Show details for 10/200210/2002
6
Show details for 9/20029/2002
13
Show details for 8/20028/2002
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470