CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
831
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Hide details for 20032003
11
Show details for 6/20036/2003
9
Show details for 5/20035/2003
12
Show details for 4/20034/2003
14
Hide details for 3/20033/2003
30/2003/QĐ-UB31/03/2003Attachment IconV/v phân cấp cho UBND các huyện quản lý các ban quản lý rừng phòng hộ, rừng kinh tế trên địa bàn huyện
29/2003/QĐ-UB28/03/2003Attachment IconV/v Bổ sung, điều chỉnh chính sách, đơn giá bồi thường theo Quyết định số 80/2002/QĐ-UB ngày 26/12/2002 của UBND tỉnh
28/2003/QĐ-UB27/03/2003Attachment IconV/v Điều chỉnh mức sinh hoạt phí đối với một số chức danh cán bộ xã, phường, thị trấn trong tỉnh Bình phước
25/2003/QĐ-UB21/03/2003Attachment IconV/v Phê duyuệt quuy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Phước thời kì 2001-2010
24/2003/QĐ-UB20/03/2003Attachment IconV/v Ban hành Chương trình xuất khẩu lao động giai đoạn 2003-2010 và Quy chế làm việc của BCĐ xuất khẩu lao động
23/2003/QĐ-UB19/03/2003Attachment IconV/v Thành lập Hội đồng xử lí vi phạm cung ứng và sử dụng điện tỉnh Bình Phước
22/2003/QĐ-UB19/03/2003Attachment IconV/v Thành lập bộ máy và phân bổ biên chế hành chính sự nghiệp cho huyện Bù Đốp-tỉnh Bình Phước
21/2003/QĐ-UB19/03/2003Attachment IconV/v Thành lập bộ máy và phân bổ biên chế hành chính sự nghiệp cho huyện chơn Thành -Tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470