CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
831
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Hide details for 20032003
11
Show details for 6/20036/2003
9
Show details for 5/20035/2003
12
Hide details for 4/20034/2003
41/2003/QĐ-UB29/04/2003Attachment IconV/v Giao chỉ tiêu vận động mua Công trái giáo dục năm 2003
40/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Mức thu phí trông giữ đối với các phương tiện vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông
39/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Thành lập Đội Quản lí thị trường số 9 trực thuộc Chi cục Quản lí thị trường tỉnh Bình Phước
38/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Thành lập đội Quản lí thị trường số 8 trực thuộc Chi cục quản lí thị trường tỉnh Bình Phước
37/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Thành lập Hạt kiểm lâm huyện Bù Đốp trực thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Phước
36/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Tổ chức chính quyền tỉnh Bình Phước
35/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Bổ sung chức năng cho Hạt Phúc kiểm lâm sản QL.13 tỉnh Bình Phước
34/2003/QĐ-UB21/04/2003Attachment IconV/v Quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng điện thoại công vụ tại nàh riêng và điện thoại di động đối với cán bộ lãnh đạo trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh
33/2003/QĐ-UB14/04/2003Attachment IconV/v Chuẩn y Quy chế hoạt động của Liên minh Hợp tác xã tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470