CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
831
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Show details for 20052005
104
Show details for 20042004
62
Hide details for 20032003
11
Hide details for 6/20036/2003
59/2003/QĐ-UB30/06/2003Attachment IconV/v Cho phép thành Hội Khuyến học và công nhận Ban chấp hành lâm thời Hội Khuyến học tỉnh Bình Phước
58/2003/QĐ-UB26/06/2003Attachment IconV/v Ban hành Quy chế bán đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản trên đất để tạo vốn đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh
57/2003/QĐ-UB16/06/2003Attachment IconV/v Công nhận số ấp, khu phố hiện có ở các xã, thị trấn thuộc huyện Bù Đốp
56/2003/QĐ-UB16/06/2003Attachment IconV/v Công nhận số ấp, khu phố hiện có ở các xã, thị trấn thuộc huyện Lộc Ninh
55/2003/QĐ-UB16/06/2003Attachment IconV/v Công nhận số ấp, sóc, khu phố hiện có ở các xã, thị trấn thuộc huyện Bình Long
54/2003/QĐ-UB16/06/2003Attachment IconV/v Công nhận số ấp, sóc, khu phố hiện có ở các xã, thị trấn thuộc huyện Chơn Thành
52/2003/QĐ-UB09/06/2003Attachment IconV/v Thành lập Quỹ khám, chữa bệnh cho người nghèo tỉnh Bình Phước
51/2003/QĐ-UB06/06/2003Attachment IconV/v Ban hành chính sách, đơn giá bồi thường đất, nhà cửa, vật kiến trúc và hoa màu Dự án Nhà máy xi măng Bình Phước
50/2003/QĐ-UB04/06/2003Attachment IconV/v Điều chỉnh đơn giá đất lâm nghiệp trong Quyết định số 86/2001/QĐ-UB ngày 12/11/2001
11/2003/CT-UB17/06/2003Attachment IconV/v Thực hiện Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg của Thụ tướng Chính Phủ về chính sách khuyến khích tiêu thụ nông sản hàng hoá thông qua hợp đồng
10/2003/CT-UB02/06/2003Attachment IconV/v triển khai thực hiện Thông tư số 05/2003/TT-BXD ngày 14/03/2003 của Bộ Xây dựng
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470