CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
831
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Show details for 20062006
166
Hide details for 20052005
16
Show details for 12/200512/2005
20
Show details for 11/200511/2005
14
Show details for 10/200510/2005
14
Show details for 9/20059/2005
31
Show details for 8/20058/2005
11
Show details for 7/20057/2005
8
Show details for 6/20056/2005
7
Show details for 5/20055/2005
4
Show details for 4/20054/2005
12
Show details for 3/20053/2005
4
Show details for 2/20052/2005
25
Hide details for 1/20051/2005
25/2005/QĐ-UBND28/01/2005Attachment IconV/v thành lập một số ấp mới ở các xã:Thuận Lợi ,Thuận Phú ,Đồng Tiến , và xã Tiến Hưng - Huyện Đồng Phú.
24/2005/QĐ-UBND25/01/2005Attachment IconV/v : " Giao chỉ tiêu kế hoạch điều hòa vốn đầu tư XDCB , vốn chương trình mục tiêu , vốn chương trình kiên cố hóa kênh mương và cơ sở hạ tầng nông thôn , vốn tạm ứng Kho Bạc Nhà Nước năm 2004 - Tỉnh Bình Phước "
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470