CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
831
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Hide details for 20062006
59
Show details for 12/200612/2006
23
Show details for 11/200611/2006
37
Show details for 10/200610/2006
42
Show details for 9/20069/2006
36
Show details for 8/20068/2006
63
Show details for 7/20067/2006
14
Show details for 6/20066/2006
6
Hide details for 5/20065/2006
60/2006/QĐ-UBND31/05/2006V/v : Ban hành chính sách khen thưởng đối với công tác Dân số gia đình và trẻ em trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
59/2006/QĐ-UBND31/05/2006V/v : ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo chương trình xóa đói , giảm nghèo và việc làm Tỉnh Bình Phước
58/2006/QĐ-UBND31/05/2006V/v : Kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ chuyên viên chương trình xóa đói , giảm nghèo và việc làm tỉnh giai đoạn 2006 - 2010
57/2006/QĐ-UBND09/05/2006Ban hành Quy định quy mô khai thác sử dụng tài nguyên nước ,xả nước thải vào nguồn nước trong phạm vi gia đình không phải xin phép ; vùng khai thác nước dưới đất phải đăng ký , chiều sâu giếng phải đăng ký trên địa bàn tỉnh Bình Phước .
56/2006/QĐ-UBND08/05/2006V/v : cho phép thành lập Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bình Phước
55/2006/QĐ-UBND04/05/2006V/v : thành lập Trung tâm hỗ trợ nông dân trực thuộc Hội nông dân Việt Nam tỉnh Bình Phước
20
Show details for 4/20064/2006
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470