CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
831
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Hide details for 20062006
59
Show details for 12/200612/2006
23
Show details for 11/200611/2006
37
Show details for 10/200610/2006
42
Show details for 9/20069/2006
36
Show details for 8/20068/2006
63
Show details for 7/20067/2006
14
Hide details for 6/20066/2006
1040/QĐ-UBND16/06/2006Attachment IconPhê duyệt danh sách đối tượng cấp phát Công báo miễn phí
1040/QĐ-UBND16/06/2006Attachment IconPhê duyệt danh sách đối tượng cấp phát Công báo miễn phí
68/2006/QĐ-UBND30/06/2006Attachment IconV/v : chuyển đổi Lâm Trường Minh Đức thành ban quản lý rừng phòng hộ Minh Đức
67/2006/QĐ-UBND23/06/2006Attachment Iconv/v : Phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo quy chế " một cửa " của sở Tài Nguyên - Môi Trường - Tỉnh Bình Phước
66/2006/QĐ-UBND 19/06/2006Attachment IconV/v : Ban hành khung giá bổ sung thu một phần viện phí
và phí dịch vụ trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
65/2006/QĐ-UBND 19/06/2006Attachment IconV/v : điều chỉnh Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất nhà cửa ,vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước ban hành kèm theo Quyết định
số 54/2005/QĐ-UBND ngày 03/6/2005 của UBND tỉnh.
64/2006/QĐ-UBND 15/06/2006Attachment IconV/v : Ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu y tế Quốc gia phòng , chống HIV/AIDS giai đoạn 2006-2010 trên địa bàn Tỉnh Bình Phước
63/2006/QĐ-UBND 12/06/2006Attachment IconV/v :thành lập trường trung học phổ thông Lộc Thái - huyện Lộc Ninh - tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470