CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
831
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Hide details for 20062006
59
Show details for 12/200612/2006
23
Show details for 11/200611/2006
37
Show details for 10/200610/2006
42
Show details for 9/20069/2006
36
Show details for 8/20068/2006
63
Hide details for 7/20067/2006
1527/QĐ-UBND 19/07/2006Attachment IconV/v phê duyệt bản quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng hương Thừa - Thiên Huế tại Tỉnh Bình Phước
1258/QĐ-UBND 19/07/2006Attachment IconV/v phê duyệt kế hoạch đào tạo , bồi dưỡng cán bộ , công chức tỉnh Bình Phước giai đoạn 2006-2010
1241/QĐ-UBND 18/07/2006Attachment IconV/v : phê duyệt kết quả bán đấu giá QSD đất khu dân cư
xã Phước An, huyện Bình Long (đợt 2).
1163/QĐ-UBND 07/07/2006Attachment Iconv/v : Tỉnh cho phép thành lập Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến Viẹt Kiều Campuchia trên địa bàn Huyện Phước Long
1144/QĐ-UBND 04/07/2006Attachment IconV/v : Thành lập ban chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động của tỉnh về phổ biến , giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ , nhân dân ở xã , phuờng , thị trấn từ năm 2005-2010
1143/QĐ-UBND 04/07/2006Attachment IconV/v : Phê duyệt các đề án thuộc chương trình hành động của tỉnh về phổ biến , giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ , nhân dân các xã ,phường,thị trấn từ năm 2005-2010
1137/QĐ-UBND 03/07/2006Attachment IconV/v : các loại văn bản đăng Công báo tỉnh
1137/QĐ-UBND03/07/2006Attachment IconVề các loại văn bản đăng Công báo tỉnh
1127/QĐ-UBND 13/07/2006Attachment IconV/v : phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào các Trường DTNT năm học 2006-2007 .
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470