CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
831
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Hide details for 20062006
59
Show details for 12/200612/2006
23
Show details for 11/200611/2006
37
Hide details for 10/200610/2006
1896/QĐ-UBND31/10/2006Attachment IconPhê duyệt Dự án Đầu tư hệ thống truyền hình cáp tỉnh Bình Phước
1855/QĐ-UBND24/10/2006Attachment IconVề việc phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí và chỉ định thầu tư vấn
thực hiện Dự án “ Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng
khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường tỉnh Bình Phước
đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 ”
1842/QĐ-UBND23/10/2006Attachment IconThành lập Ban quản lý Dự án
lồng ghép dân số với phát triển bền vững
1841/QĐ-UBND23/10/2006Attachment IconVề việc phê duyệt chương trình công tác và kinh phí hoạt động năm 2007 của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh
1831/QĐ-UBND19/10/2006Attachment IconVề việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết khu Trung tâm hành chính huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
1829/QĐ-UBND19/10/2006Attachment IconPhê duyệt kế hoạch triển khai công tác xây dựng làng văn hoá, sức khoẻ và cộng đồng an toàn giai đoạn 2006-2010
1829/QĐ-UBND19/10/2006Attachment IconPhê duyệt kế hoạch triển khai công tác xây dựng làng văn hoá, sức khoẻ và cộng đồng an toàn giai đoạn 2006 - 2010
1826/QĐ-UBND18/10/2006Attachment IconVề việc thành lập Ban chỉ đạo phòng chống bệnh dại
trên gia súc trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1824/QĐ-UBND18/10/2006Attachment IconVề việc công nhận Ban chấp hành Hiệp hội các doanh
nghiệp và trang trại tỉnh Bình Phước (nhiệm kỳ 2006 - 2010)
1823/QĐ-UBND18/10/2006Attachment IconPhê duyệt Điều lệ Hiệp hội các doanh nghiệp
và trang trại tỉnh Bình Phước
1813/QĐ-UBND18/10/2006Attachment IconVề việc ban hành Quy chế hoạt động của
Ban chỉ đạo Phân giới cắm mốc tỉnh Bình Phước
1805/QĐ-UBND18/10/2006Attachment IconVề việc phê duyệt Thiết kế kỹ thuật thi công - Tổng dự toán
Công trình: Hệ thống thuỷ lợi Suối Cam 2
Xây dựng tại: Thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470