CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
831
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
488
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Show details for 20072007
333
Hide details for 20062006
59
Show details for 12/200612/2006
23
Hide details for 11/200611/2006
2087/QĐ-UBND30/11/2006Attachment IconVề việc cho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc
da cam/dioxin huyện Chơn Thành
2039/QĐ-UBND21/11/2006Attachment IconVề việc phê duyệt chính sách bồi thường, hỗ trợ di dời
cho các hộ gia đình và cá nhân đang sử dụng đất lấn chiếm
tại Lâm trường Đồng Xoài giao cho Công ty cao su Sông Bé
để thực hiện dự án trồng cây cao su và trồng rừng
2002/QĐ-UBND16/11/2006Attachment IconVề việc thành lập Ban Quản lý dự án Chương trình
tín dụng chuyên ngành JBIC
1998/QĐ-UBND16/11/2006Attachment IconPhê duyệt Đề án trợ giúp người tàn tật của tỉnh giai đoạn 2006 - 2010
1980/QĐ-UBND14/11/2006Attachment IconVề việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế
cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2007
1979/QĐ-UBND14/11/2006Attachment IconVề việc cấp thẻ Bảo hiểm y tế
cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2007
1969/QĐ-UBND13/11/2006Attachment IconVề việc bổ sung Danh sách đối tượng cấp phát Công báo
miễn phí ban hành kèm theo Quyết định số 1040/QĐ-UBND
ngày 16/6/2006 của UBND tỉnh
1949/QĐ-UBND09/11/2006Attachment IconVề việc phê duyệt dự toán điều chỉnh các hạng
mục thuộc Dự án: Bảo vệ rừng và Phát triển nông thôn
tỉnh Bình Phước năm 2006
1947/QĐ-UBND09/11/2006Attachment IconVề việc phê duyệt Điều lệ của Hội Đồng hương Quảng Trị
tại tỉnh Bình Phước
1943/QĐ-UBND09/11/2006Attachment IconVề việc ban hành Quy định về tổ chức chia khối thi đua và
thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua
1940/QĐ-UBND09/11/2006Attachment IconVề việc phê duyệt bản Điều lệ của Câu lạc bô truyền thống kháng chiến
Việt kiều Campuchia yêu nước huyện Phước Long
1930/QĐ-UBND08/11/2006Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương lập nhiệm vụ quy hoạch
và dự toán kinh phí khảo sát đo đạc, lập quy hoạch chung xây dựng
đô thị Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
1927/QĐ-UBND08/11/2006Attachment IconPhê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm
giai đoạn 2006 - 2010
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470