CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Hide details for 20072007
40
Show details for 12/200712/2007
43
Show details for 11/200711/2007
35
Show details for 10/200710/2007
99
Show details for 9/20079/2007
48
Show details for 8/20078/2007
55
Show details for 7/20077/2007
51
Show details for 6/20076/2007
24
Show details for 5/20075/2007
20
Hide details for 4/20074/2007
700/QĐ-UBND27/04/2007Attachment IconVề việc thành lập các Đội Thanh tra xây dựng liên huyện, thị xã
trên địa bàn tỉnh Bình Phước
698/QĐ-UBND27/04/2007Attachment IconBan hành Quy định về mức thu dịch vụ
của Trung tâm Thể dục Thể thao tỉnh Bình Phước
677/QĐ-UBND19/04/2007Attachment IconVề việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí thực hiện
kiểm tra định kỳ chất lượng nước sinh hoạt năm 2007
trên địa bàn nông thôn tỉnh Bình Phước
639/QĐ-UBND16/04/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình
quản lý cán bộ, công chức - PMIS năm 2007
631/QĐ-UBND12/04/2007Attachment IconVề việc thành lập Đoàn Thanh tra về mua sắm và sử dụng
trang thiết bị dạy học phục vụ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông
623/QĐ-UBND11/04/2007Attachment IconPhê duyệt Chương trình
đào tạo nghề cho lao động nông thôn
623/QĐ-UBND11/04/2007Attachment IconPhê duyệt Chương trình
đào tạo nghề cho lao động nông thôn
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470