CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Hide details for 20072007
40
Show details for 12/200712/2007
43
Show details for 11/200711/2007
35
Show details for 10/200710/2007
99
Show details for 9/20079/2007
48
Show details for 8/20078/2007
55
Show details for 7/20077/2007
51
Hide details for 6/20076/2007
1287/QĐ-UBND29/06/2007Attachment IconVề việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 444/QĐ-UBND
ngày 12/3/2007 của UBND tỉnh
1278/QĐ-UBND29/06/2007Attachment IconVề việc ban hành thủ tục cấp giấy chứng nhận
đăng ký trại nuôi và quản lý động vật hoang dã
1272/QĐ-UBND29/06/2007Attachment IconVề việc ban hành Quy chế làm việc của
Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phước
1171/QĐ-UBND27/06/2007Attachment IconVề việc thành lập Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phước
1165/QĐ-UBND27/06/2007Attachment IconPhê duyệt Báo cáo đầu tư: Đưa công nghệ thông tin đến các xã
trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007
1155/QĐ-UBND26/06/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương và dự toán Dự án Quy hoạch
phát triển kinh tế - xã hội huyện Lộc Ninh thời kỳ đến năm 2020
1135/QĐ-UBND26/06/2007Attachment IconVề việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách
hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 và Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND
1134/QĐ-UBND26/06/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương và dự toán Dự án Quy hoạch
phát triển kinh tế - xã hội huyện Bù đốp thời kỳ đến năm 2020
1119/QĐ-UBND21/06/2007Attachment IconVề việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
và dự toán chi phí phục vụ bồi thường công trình: Xây dựng đường Đồng Phú - Bình Long, tỉnh Bình Phước dài 24,17 km
(km 0+000 - km 24+170)
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470