CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Show details for 20082008
500
Hide details for 20072007
40
Show details for 12/200712/2007
43
Show details for 11/200711/2007
35
Show details for 10/200710/2007
99
Show details for 9/20079/2007
48
Hide details for 8/20078/2007
1846/QĐ-UBND29/08/2007Attachment IconVề việc hủy bỏ Dự án đầu tư xây dựng đường Trần Hưng Đạo
nối dài từ Km0 + 000 đến Km3 + 897 và đoạn nâng cấp dài 689m,
thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1845/QĐ-UBND29/08/2007Attachment IconThành lập Tổ chuyên trách cải cách hành chính
thuộc Văn phòng UBND tỉnh
1844/QĐ-UBND29/08/2007Attachment IconVề việc thành lập Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh năm 2007
1830/QĐ-UBND28/08/2007Attachment IconVề việc quy định thẩm quyền duyệt danh sách biên chế, kiểm tra
Quỹ lương cho các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước
trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1825/QĐ-UBND28/08/2007Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 464/QĐ-UBND ngày 15/3/2007
của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động
của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Bình Phước
1795/QĐ-UBND21/08/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án
“Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp
Tân Thành - Công ty cổ phần đầu tư kinh doanh nhà Bình Phước”
tại xã Tân Thành và xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1794/QĐ-UBND21/08/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Kế hoạch đấu thầu của 3 Dự án ổn định dân DCTD:
Liên xã Đăk Nhau - Thọ Sơn, huyện Bù Đăng; xã Tân Phước - Đồng Tiến,
huyện Đồng Phú; xã Đắk Ơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
1783/QĐ-UBND21/08/2007Attachment IconVề việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu: Thiết kế quy
hoạch Khu du lịch sinh thái Trảng cỏ Bàu Lạch xã Đồng Nai,
huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
1771/QĐ-UBND15/08/2007Attachment IconBan hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu
Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Bộ luật Lao động
1770/QĐ-UBND15/08/2007Attachment IconVề việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thấu: Xây dựng 10 phòng học
Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Bù Đốp; 10 phòng học Trường
Trung học phổ thông Thanh Hòa huyện Bù Đốp và 10 phòng học Trường Trung học phổ thông Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
1768/QĐ-UBND15/08/2007Attachment IconVề việc phê duyệt hỗ trợ, bồi thường về đất
cho các hộ dân sử dụng đất khu vực Tổng đội 69 (cũ) thuộc
dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14, đoạn đi qua thị xã Đồng Xoài
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470