CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Hide details for 20082008
56
Show details for 12/200812/2008
16
Show details for 11/200811/2008
54
Show details for 10/200810/2008
26
Show details for 9/20089/2008
47
Show details for 8/20088/2008
72
Show details for 7/20087/2008
24
Show details for 6/20086/2008
42
Hide details for 5/20085/2008
1128/QĐ-UBND30/05/2008Attachment IconPhê duyệt Đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư Dự án
Di dời và ổn định dân DCTD trong lâm phần Ban QLRPH Đồng Nai
1127/QĐ-UBND29/05/2008Attachment IconVề việc giao chỉ tiêu tiết kiệm 10% chi thường xuyên
Ngân sách Nhà nước năm 2008 trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1123/QĐ-UBND 29/05/2008Attachment IconVề việc công bố Danh mục chi tiết các KCN quy hoạch theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/8/2006, Công văn số 15/CP-CN ngày 07/12/1999 và Công văn số 575/TTg-KTN ngày 21/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ
1110/QĐ-UBND28/05/2008Attachment IconVề việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp
Chơn Thành mở rộng, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
1109/QĐ-UBND28/05/2008Attachment IconVề việc phê duyệt đề cương và dự toán chi phí khảo sát, lập phương án
thực hiện xây dựng giếng đào mới và cải tạo, nâng cấp giếng đào cũ
tại xã Minh Tâm, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
1108/QĐ-UBND28/05/2008Attachment IconVề việc phê duyệt dự toán chi phí phục vụ bồi thường (bổ sung)
Dự án Nâng cấp, mở rộng QL14 thêm 4,5Km đoạn nội ô thị xã Đồng Xoài
1097/QĐ-UBND27/05/2008Attachment IconVề việc phê duyệt đề cương, dự toán khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật -
bản vẽ thi công, tổng dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu tư vấn
Gói thầu 3 : Sửa chữa nâng cấp hồ NT8, thuộc Dự án
Sửa chữa nâng cấp cụm hồ Phước Long
1096/QĐ-UBND27/05/2008Attachment IconVề việc phê duyệt đề cương, dự toán khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật -
bản vẽ thi công, tổng dự toán và hình thức lựa chọn nhà thầu tư vấn
Gói thầu 5: Sửa chữa nâng cấp hồ NT2 - Đ7, hồ NT2 - Đ8, hồ NT10
thuộc Dự án Sửa chữa nâng cấp cụm hồ Phước Long
1041/QĐ-UBND21/05/2008Attachment IconVề việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp
Minh Hưng III - Cao su Bình Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470