CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Hide details for 20082008
56
Show details for 12/200812/2008
16
Show details for 11/200811/2008
54
Show details for 10/200810/2008
26
Show details for 9/20089/2008
47
Show details for 8/20088/2008
72
Hide details for 7/20087/2008
1498/QĐ-UBND30/07/2008Attachment IconPhê duyệt Danh mục các ngành công nghiệp ưu tiên,
ngành công nghiệp mũi nhọn giai đoạn 2008 - 2010, tầm nhìn đến
năm 2020 và một số chính sách khuyến khích phát triển
1497/QĐ-UBND30/07/2008Attachment IconVề việc công bố dịch sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1496/QĐ-UBND 30/07/2008Attachment IconVề việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Phước
1481/QĐ-UBND29/07/2008Attachment IconVề việc điều chỉnh đơn giá thu tiền sử dụng đất tại Khu tái định cư dự án
Trung tâm thương mại Phú Riềng tại xã Phú Riềng, huyện Phước Long
1480/QĐ-UBND29/07/2008Attachment IconVề việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đồng
Xoài III xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1475/QĐ-UBND28/07/2008Attachment IconVề việc phê duyệt đề cương Dự án Quy hoạch bảo vệ môi trường tỉnh Bình Phước
đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
1472/QĐ-UBND28/07/2008Attachment IconVề việc phê duyệt đề cương Chương trình khắc phục hậu quả chất độc hóa học
do chiến tranh để lại trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1452/QĐ-UBND23/07/2008Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch đấu thầu xây dựng và cải tạo các phòng học
thuộc Dự án Giáo dục tiểu học cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
tỉnh Bình Phước năm 2008 (Bổ sung)
1445/QĐ-UBND21/07/2008Attachment IconVề việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật
công trình Trùng tu, nâng cấp di tích Nhà giao tế
1441/QĐ-UBND21/07/2008Attachment IconVề việc điều chỉnh dự án đầu tư và phê duyệt kế hoạch đấu thầu
công trình Trường trung học phổ thông Thống Nhất,
huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
1440/QĐ-UBND21/07/2008Attachment IconVề việc phê duyệt dự toán chi phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung
GPMB hạng mục Khu ga dưới, bãi đậu xe - Khu du lịch sinh thái
Bà Rá - Thác Mơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470