CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Hide details for 20082008
56
Show details for 12/200812/2008
16
Show details for 11/200811/2008
54
Show details for 10/200810/2008
26
Show details for 9/20089/2008
47
Hide details for 8/20088/2008
1777/QĐ-UBND29/08/2008Attachment IconThành lập Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bình Phước
1776/QĐ-UBND29/08/2008Attachment IconThành lập Ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước
1762/QĐ-UBND26/08/2008Attachment IconPhân công nhiệm vụ các thành viên UBND tỉnh
khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
1758/QĐ-UBND26/08/2008Attachment IconBổ sung chỉ tiêu kế hoạch vốn năm 2008
các dự án thuộc Chương trình 135
1757/QĐ-UBND26/08/2008Attachment IconPhê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ tổng thể
Dự án Nhà máy nước Bình Phước - IDICO
Hạng mục tuyến đường ống cấp nước trên địa bàn huyện Bình Long
1756/QĐ-UBND26/08/2008Attachment IconThành lập Hội đồng thẩm định đề án “Quy hoạch tổng thể phát triển
kinh tế - xã hội huyện Lộc Ninh thời kỳ đến năm 2020”
1737/QĐ-UBND22/08/2008Attachment IconVề việc tạm thời bãi bỏ, điều chỉnh một số khoản thu tại
Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 24/3/2008 của UBND tỉnh
ban hành Danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1732/QĐ- UBND22/08/2008Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch tổng thể đề án: Kiên cố hóa trường, lớp học
và nhà công vụ cho giáo viên tỉnh Bình Phước giai đoạn 2008 - 2012
1695/QĐ-UBND 18/08/2008Attachment IconVề việc điều chỉnh Quy định tạm thu, nộp thuế GTGT trong lĩnh vực
xây dựng cơ bản có sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước
1651/QĐ-UBND18/08/2008Attachment IconThành lập Trung tâm Thủy sản tỉnh Bình Phước
trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
1648/QĐ-UBND18/08/2008Attachment IconVề việc Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết
Khu công nghiệp Thanh Bình, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
1611/QĐ-UBND13/08/2008Attachment IconPhê duyệt đề án “Áp dụng ISO hành chính công
phiên bản TCVN 9001:2000 tại UBND thị xã Đồng Xoài”
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470