CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Hide details for 20082008
56
Show details for 12/200812/2008
16
Show details for 11/200811/2008
54
Hide details for 10/200810/2008
2360/QĐ-UBND31/10/2008Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch trồng rừng 3 năm 2008 - 2010 trên địa bàn tỉnh
2357/QĐ-UBND31/10/2008Attachment IconPhê duyệt Phương án tổng thể về hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và phát triển ngành nghề tỉnh Bình Phước giai đoạn 2008 - 2010 (thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2006 - 2010 theo Quyết định
số 20/2007/QĐ-TTg ngày 05/02/2007 của Thủ tướng Chính phủ)
2355/QĐ-UBND31/10/2008Attachment IconVề việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí Dự án Quy hoạch sử dụng đất chi tiết đối với diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy hoạch 03 loại rừng huyện Đồng Phú đến năm 2020
2346/QĐ-UBND29/10/2008Attachment IconPhê duyệt Dự án cơ sở trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 - 2010
(điều chỉnh theo kết quả quy hoạch 3 loại rừng) của Ban QLRPH Thọ Sơn
2345/QĐ-UBND29/10/2008Attachment IconThành lập Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh tỉnh
2340/QĐ-UBND29/10/2008Attachment IconPhê duyệt Phương án và chi phí bồi thường, hỗ trợ bổ sung
cho các hộ dân thuộc Dự án đường dây 220KV Tân Định - Bình Long,
đi qua địa bàn các xã Minh Thành, Minh Hưng và thị trấn Chơn Thành,
huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2338/QĐ-UBND29/10/2008Attachment IconPhê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư công trình
Hồ Thủy lợi suối Phèn, xã Lộc Điền, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước
2336/QĐ-UBND29/10/2008Attachment IconPhê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Dự án khu Công nghiệp và Dân cư Becamex - Bình Phước,
huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2333/QĐ-UBND29/10/2008Attachment IconPhê duyệt chính sách, chi phí bồi thường, hỗ trợ và chi phí
phục vụ GPMB (bổ sung) xây dựng cơng trình Hồ thủy lợi số 6 -
Khu kinh tế - quốc phịng Bù Gia Phúc - Bù Gia Mập,
thuộc địa bàn xã Bù Gia Mập, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
2316/QĐ-UBND27/10/2008Attachment IconPhê duyệt Dự án cơ sở trồng mới 5 triệu ha rừng
giai đoạn 2008 - 2010 (điều chỉnh theo kết quả quy hoạch 3 loại rừng)
của Công ty Cao su Sông Bé (Ban QLRPH Bù Đốp cũ)
2313/QĐ-UBND27/10/2008Attachment IconPhê duyệt Dự án cơ sở trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 - 2010 (điều chỉnh theo kết quả quy hoạch 3 loại rừng) của Ban QLRPH Bù Gia Phúc
2312/QĐ-UBND27/10/2008Attachment IconPhê duyệt Dự án cơ sở trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 - 2010 (điều chỉnh theo kết quả quy hoạch 3 loại rừng) của Ban QLRLS Bà Rá
2311/QĐ-UBND27/10/2008Attachment IconPhê duyệt Dự án cơ sở trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 - 2010 (điều chỉnh theo kết quả quy hoạch 3 loại rừng) của Ban QLRPH Tà Thiết
2310/QĐ-UBND27/10/2008Attachment IconPhê duyệt Dự án cơ sở trồng mới 5 triệu ha rừng giai đoạn 2008 - 2010 (điều chỉnh theo kết quả quy hoạch 3 loại rừng) của Ban QLRLS Lộc Ninh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470