CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Hide details for 20082008
56
Show details for 12/200812/2008
16
Hide details for 11/200811/2008
2548/QĐ-UBND26/11/2008Attachment IconVề việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/2000
Khu công nghiệp Bình Phước - Đài Loan, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2547/QĐ-UBND26/11/2008Attachment IconPhê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Bình Long
giai đoạn 2007 - 2010 có xét đến năm 2015
2531/QĐ-UBND24/11/2008Attachment IconPhê duyệt Đề cương chi tiết Dự án đầu tư sử dụng vốn ODA xây dựng
công trình: Hệ thống cấp nước sạch các KCN dọc hành lang QL13
và thị trấn Chơn Thành, tỉnh Bình Phước (giai đoạn 2010 - 2015)
2522/QĐ-UBND24/11/2008Attachment IconVề việc phê duyệt quy hoạch chung Khu công nghiệp và dân cư
Becamex Bình Phước, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2454/QĐ-UBND12/11/2008Attachment IconBan hành chương trình hành động
Nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Bình Phước
2405/QĐ-UBND 06/11/2008Attachment IconPhân công nhiệm vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên
UBND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2004 - 2009
2386/QĐ-UBND04/11/2008Attachment IconPhê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Dự án Thủy lợi Phước Hòa - Hạng mục Lòng hồ,
thuộc địa bàn tỉnh Bình Phước
2377/QĐ-UBND 04/11/2008Attachment IconVề việc Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp
Đồng Xoài II, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
2376/QĐ-UBND04/11/2008Attachment IconVề việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng Khu phố
thương mại và dân cư tại xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2372/QĐ-UBND04/11/2008Attachment IconVề việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đồng
Xoài IV – Thuận Việt, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
2369/QĐ-UBND04/11/2008Attachment IconPhê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực huyện Chơn Thành
giai đoạn 2007 - 2010 có xét đến năm 2015
77/2008/QĐ-UBND25/11/2008Attachment IconBan hành Quy định về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của chủ rừng,
các cơ quan, tổ chức, cá nhân về bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh
76/2008/QĐ-UBND19/11/2008Attachment IconBan hành Quy định khu vực phải có giấy phép xây dựng,
lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động loại 2
ở các đô thị trên địa bàn tỉnh Bình Phước
21/CT-UBND26/11/2008Attachment IconVề việc đẩy nhanh tiến độ quy hoạch sử dụng đất
đối với diện tích đất tách ra khỏi lâm phần và đất quy hoạch
cho lâm nghiệp sau rà soát quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn các huyện
20/2008/CT-UBND19/11/2008Attachment IconVề tăng cường công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch, xử lý
vi phạm trật tự xây dựng đô thị theo Nghị định 180/2007/NĐ-CP
ngày 07 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470