CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Hide details for 20082008
56
Show details for 12/200812/2008
16
Show details for 11/200811/2008
54
Show details for 10/200810/2008
26
Show details for 9/20089/2008
47
Show details for 8/20088/2008
72
Show details for 7/20087/2008
24
Show details for 6/20086/2008
42
Show details for 5/20085/2008
36
Show details for 4/20084/2008
35
Hide details for 3/20083/2008
600/QĐ-UBND 31/03/2008Attachment IconVề việc phê duyệt Phương án kinh kế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính khu đo thị trấn Chơn Thành, các xã Minh Hưng, Minh Thành, Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
599/QĐ-UBND31/03/2008Attachment IconVề việc phê duyệt Phương án kinh kế - kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính khu đo các xã An Khương, Tân Lợi, Minh Đức, Thanh Bình, Đồng Nơ, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
598/QĐ-UBND 31/03/2008Attachment IconBan hành Quy chế hoạt động của Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật
địa phương về hạt điều xô, hạt điều lò tỉnh Bình Phước
597/QĐ-UBND 31/03/2008Attachment IconVề việc chỉ định thầu cung cấp sách tham khảo cho
Sở Giáo dục và Đào tạo để trang bị cho 25 thư viện trường học
586/QĐ-UBND25/03/2008Attachment IconBan hành bảng giá tối thiểu các loại tài nguyên để tính thuế
tài nguyên trên địa bàn tỉnh Bình Phước
575/QĐ-UBND 24/03/2008Attachment IconBan hành Kế hoạch rà soát văn bản thuộc các lĩnh vực
quản lý nhà nước của ngành Tư pháp trên địa bàn tỉnh
571/QĐ-UBND24/03/2008Attachment IconSắp xếp các ban quản lý dự án xây dựng
trên địa bàn tỉnh Bình phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470