CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Show details for 20092009
478
Hide details for 20082008
56
Hide details for 12/200812/2008
2925/QĐ-UBND 30/12/2008Attachment IconBãi bỏ và điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí quy định
tại Quyết định số 567/QĐ-UBND ngày 14/3/2008 của UBND tỉnh
ban hành danh mục và mức phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2894/QĐ-UBND29/12/2008Attachment IconBan hành bổ sung chế độ phụ cấp
cho một số chức danh cán bộ, thôn, ấp, khu phố
2784/QĐ-UBND18/12/2008Attachment IconPhê duyệt phương án tổng thể về bồi thường hổ trợ và tái định cư
Dự án giải phóng mặt bằng xây dựng KCN Bình Phước - Đài Loan
do Công ty TNHH Công nghiệp King Jade Việt Nam làm chủ đầu tư,
tại ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2772/QĐ-UBND 18/12/2008Attachment IconVề việc điều chỉnh Danh mục chi tiết các KCN quy hoạch theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg
ngày 21/8/2006, Công văn số 15/CP-CN ngày 07/12/1999 và
Công văn số 575/TTg-KTN ngày 21/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ
2686/QĐ-UBND10/12/2008Attachment IconPhê duyệt Dự án chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng Cao su tại khoảnh: 3 - tiểu khu 321, Công ty Cao su Sông Bé
2685/QĐ-UBND10/12/2008Attachment IconPhê duyệt Dự án chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng Cao su tại khoảnh: 5 - tiểu khu 386 và khoảnh: 2,4 - tiểu khu 388, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước
2684/QĐ-UBND10/12/2008Attachment IconPhê duyệt Dự án chuyển đổi rừng tự nhiên nghèo kiệt sang trồng Cao su tại khoảnh: 5,6 - tiểu khu 387 và khoảnh 1 - tiểu khu 391, Công ty TNHH MTV Cao su Bình Phước
2661/QĐ-UBND08/12/2008Attachment IconPhê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ
và tái định cư Khu vùng đệm - Dự án Nhà máy Xi măng Bình Phước
thuộc xã Thanh Lương, huyện Bình Long
2660/QĐ-UBND08/12/2008Attachment IconPhê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Khu nhà ở CBCNV Dự án Nhà máy Xi măng Bình Phước trên địa bàn
xã An Khương, huyện Bình Long và xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh
2654/QĐ-UBND08/12/2008Attachment IconPhê duyệt Đề cương và Dự toán kinh phí Dự án Quy hoạch sử dụng
đất chi tiết đối với diện tích tách ra khỏi lâm phần sau quy
hoạch 03 loại rừng huyện Lộc Ninh đến năm 2020
2653/QĐ-UBND05/12/2008Attachment IconPhê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng
đường Tân Khai - Tân Quan, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
2642/QĐ-UBND03/12/2008Attachment IconThành lập một số ấp mới thuộc xã Tân Phước
xã Đồng Tâm và xã Tân Hòa - huyện Đồng Phú
2632/QĐ-UBND 03/12/2008Attachment IconĐiều chỉnh Quyết định số 67/QĐ-UB ngày 16/01/2003 của UBND tỉnh
2626/QĐ-UBND03/12/2008Attachment IconVề việc phê duyệt chủ trương, mức giá khởi điểm để bán đấu giá
quyền sử dụng đất khu đất ĐT 759 (khu vực C19),
thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp
2624/QĐ-UBND03/12/2008Attachment IconPhê duyệt đề cương và dự toán chi phí lập quy hoạch bảo vệ phát
triển rừng và sử dụng đất chi tiết giai đoạn 2008 - 2015 tại các
ban quản lý rừng và Công ty Lâm nghiệp Bình Phước
2619/QĐ-UBND03/12/2008Attachment IconPhê duyệt đề cương và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng
công trình: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Huệ
(QL13 - đoạn từ Km 96+275,21 đến Km 97+518),
thị trấn An Lộc, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470