CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Hide details for 20092009
111
Show details for 12/200912/2009
49
Show details for 11/200911/2009
42
Show details for 10/200910/2009
76
Show details for 9/20099/2009
90
Show details for 8/20098/2009
69
Show details for 7/20097/2009
89
Hide details for 6/20096/2009
1870/QĐ-UBND30/06/2009Attachment IconVề việc điều chỉnh mức giá khởi điểm để bán đấu giá quyền sử dụng đất 7 lô đất (còn lại) thu hồi của CBCC thuộc trung tâm hành chính huyện Đồng Phú
1848/QĐ-UBND29/06/2009Attachment IconVề việc điều chỉnh, điều hòa kế hoạch vốn đầu tư XDCB, vốn vay Chương trình kiên cố hóa kênh mương, CSHT và GTNT năm 2008, tỉnh Bình Phước
1838/QĐ-UBND29/06/2009Attachment IconĐiều hoà kế hoạch vốn thực hiện kiên cố hoá trường, lớp học, nhà ở công vụ cho giáo viên năm 2008
1823/QĐ-UBND29/06/2009Attachment IconĐiều chỉnh định mức đầu tư thuộc dự án 5 triệu ha rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2009 - 2010
1818/QĐ-UBND26/06/2009Attachment IconVề việc phê duyệt đơn giá thu tiền sử dụng đất tái định cư khu trung tâm hành chính 05 xã huyện Đồng Phú
1772/QĐ-UBND24/06/2009Attachment Iconphê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Lộc Tấn - Bù Đốp, giai đoạn 1 (Đoạn từ Km16+000 đến Km24+250)
1771/QĐ-UBND24/06/2009Attachment IconPhê duyệt dự toán chi phí phục vụ công tác GPMB dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Tân Khai -Tân Quan, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
1770/QĐ-UBND24/06/2009Attachment IconPhê duyệt chính sách tái định cư đường Hai Bà trưng nối dài thuộc phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài
1753/QĐ-UBND23/06/2009Attachment IconPhê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu Cung cấp vật tư y tế tiêu hao cho các cơ sở y tế công lập năm 2009
1749/QĐ-UBND23/06/2009Attachment IconThành lập Tổ công tác thực hiện các chính sách như Tây Nguyên trên địa bàn 4 huyện Phước Long, Bù Đốp, Lộc Ninh, Bù Đăng
1748/QĐ-UBND23/06/2009Attachment IconPhê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường trục chính từ QL13 đến Khu công nghiệp Minh Hưng III
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470