CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Hide details for 20092009
111
Show details for 12/200912/2009
49
Show details for 11/200911/2009
42
Show details for 10/200910/2009
76
Show details for 9/20099/2009
90
Hide details for 8/20098/2009
2426/QĐ-UBND28/08/2009Attachment IconPhê duyệt nội dung, nhiệm vụ lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật và dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng các tuyến đường sỏi đỏ Khu dân cư phía Bắc tỉnh lỵ
2423/QĐ-UBND 28/08/2009Attachment Iconphê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình: Mở rộng đường trục chính Khu công nghiệp Chơn Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2418/QĐ-UBND 28/08/2009Attachment Iconphê duyệt dự toán chi phí phục vụ công tác bồi thường GPMB công trình xây dựng tuyến đường giao thông nông thôn ấp 6, 7, 8 xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài thuộc hợp phần bồi thường và tái định cư Dự án Thủy lợi Phước Hoà, tỉnh Bình Phước
2417/QĐ-UBND28/08/2009Attachment IconVề việc phê duyệt dự toán và kế hoạch đấu thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cho Phòng Chuẩn đoán - Xét nghiệm của Chi cục Thú y
2407/QĐ-UBND28/08/2009Attachment IconPhê duyệt HSMT gói thầu số 05 đoạn từ Km 31 + 000 đến Km 39 + 035, thuộc Dự án: Nâng cấp mở rộng đường ĐT 741, đoạn từ Chốt Kiểm lâm (nhà máy Thủy điện Thác Mơ, huyện PL, BP
2406/QĐ-UBND28/08/2009Attachment IconPhê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 04 đoạn từ Km 24 + 000 đến Km 31 + 000, thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741, đoạn chốt Kiểm lâm (nhhà máy Thủy điện Thác Mơ) đến Bù Gia Mập, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
2405/QĐ-UBND28/08/2009Attachment IconPhê duyệt HSMT gói thầu số 03 đoạn từ Km 15 + 000 đến Km 24 + 000 thuộc Dự áa: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741, đoạn từ Chốt Kiểm lâm (Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ) đến Bù Gia Mập, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
2404/QĐ-UBND28/08/2009Attachment IconPhê duyệt HSMT gói thầu số 02 đoạn từ Km 7 + 000 đến Km 15 + 000 thuộc Dự áa: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741, đoạn từ Chốt Kiểm lâm (Nhà máy thuỷ điện Thác Mơ) đến Bù Gia Mập, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
2403/QĐ-UBND28/08/2009Attachment IconPhê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu số 02 đoạn từ Km 0 + 000 đến Km 7 + 000, thuộc Dự án nâng cấp, mở rộng đường ĐT 741, đoạn chốt Kiểm lâm (nhà máy Thủy điện Thác Mơ) đến Bù Gia Mập, huyện Phước Long
2391/QĐ-UBND26/08/2009Attachment IconPhê duyệt dự án chuyển đổi rừng nghèo kiệt sang bố trí đất tái định canh, định cư cho các hộ đồng bào dân tộc thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng dự án Thủy lợi Phước Hòa
2390/QĐ-UBND 26/08/2009Attachment IconVề việc Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết khu công nghiệp
Đồng Xoài II, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
2388/QD-UBND26/08/2009Attachment IconPhê duyệt dự toán chi phí phục vụ công tác bồi thường GPMB công trình: Hệ thống Thủy lợi Ba Veng, xã Minh Tâm, huyện Bình Long
2385/QĐ-UBND26/08/2009Attachment IconPhê duyệt chi phí bồi thường cho các hộ dân công trình Thủy lợi Phước Hòa, hạng mục lòng hồ (đợt 4), xã Minh Lập, huyện Chơn Thành
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470