CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Hide details for 20092009
111
Show details for 12/200912/2009
49
Show details for 11/200911/2009
42
Show details for 10/200910/2009
76
Hide details for 9/20099/2009
2772/QĐ-UBND30/09/2009Attachment IconBãi bỏ Quyết định số 2133, 2134/QĐ-UBND ngày 03/8/2009
của UBND tỉnh về việc ban hành định mức đơn giá chuyên ngành công
tác xây lắp trạm biến áp và đường dây tải điện trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2762/QĐ-UBND29/09/2009Attachment IconPhê duyệt Đề cương, dự toán chi phí lập quy hoạch
ngành công nghiệp chế biến điều giai đoạn 2010 - 2015, tầm nhìn 2025
2752/QĐ-UBND29/09/2009Attachment IconPhê duyệt kinh phí hỗ trợ di dời mồ mả (đợt 1) phục vụ cho việc
GPMB Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường ĐT 753 (đường 322 cũ)
đoạn từ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước đến ranh giới tỉnh Đồng Nai
2751/QĐ-UBND29/09/2009Attachment IconĐiều chỉnh, bổ sung Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ GPMB Dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Tân Khai - Tân Quan, tỉnh Bình Phước được
phê duyệt tại Quyết định số 1554/QĐ-UBND ngày 03/6/2009 của UBND tỉnh
2738/QĐ-UBND28/09/2009Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình:
Đường GTNT vào xã Bình Minh, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
2736/QĐ-UBND28/09/2009Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Đường GTNT vào trung tâm xã Đường 10, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
2735/QĐ-UBND28/09/2009Attachment IconPhê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu: Xây dựng doanh trại
Trung đoàn 736 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bình Phước
2733/QĐ-UBND28/09/2009Attachment IconVề việc xếp loại doanh nghiệp nhà nước năm 2008
trên địa bàn tỉnh Bình Phước
2731/QĐ-UBND 28/09/2009Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp giữa chủ rừng với Uỷ ban nhân dân
cấp huyện, xã, lực lượng vũ trang và Hạt Kiểm lâm trong
công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp
2731/QĐ-UBND 28/09/2009Attachment Icon ban hành Quy chế phối hợp giữa chủ rừng với Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã, lực lượng vũ trang và Hạt Kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và đất lâm nghiệp
2724/QĐ-UBND28/09/2009Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch đấu thầu dự án đầu tư xây dựng công trình:
Đường GTNT vào xã Nghĩa Bình, huyện Bù Đăng
2723/QĐ-UBND 28/09/2009Attachment IconPhê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Dự án: GPMB xây dựng đường số 1 và số 4 KCN Chơn Thành
tại ấp 2, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước
2719/QĐ-UBND28/09/2009Attachment IconPhê duyệt Phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư
Dự án: Mở rộng Nghĩa trang nhân dân thị xã Đồng Xoài
2717/QĐ-UBND28/09/2009Attachment IconĐiều chỉnh đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà, vật kiến trúc,
cây trồng và phê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ hạng mục:
Cống xả 1 và 2, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài (đợt 1)
Dự án: Nâng cấp, mở rộng QL 14 đoạn qua nội ô thị xã Đồng Xoài
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470