CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Hide details for 20092009
111
Show details for 12/200912/2009
49
Show details for 11/200911/2009
42
Show details for 10/200910/2009
76
Show details for 9/20099/2009
90
Show details for 8/20098/2009
69
Show details for 7/20097/2009
89
Show details for 6/20096/2009
90
Show details for 5/20095/2009
64
Show details for 4/20094/2009
69
Show details for 3/20093/2009
28
Show details for 2/20092/2009
24
Hide details for 1/20091/2009
230/QĐ-UBND23/01/2009Attachment IconPhê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: Mặt đường, vỉa hè,
hệ thống thoát nước đường vòng quanh hồ Suối Cam, tỉnh Bình Phước
227/QĐ-UBND 23/01/2009Attachment IconPhê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình:
Nâng cấp mở rộng đường Thanh Bình - Tân Hưng, huyện Bình Long,
tỉnh Bình Phước. Dài 14.306m
224/QĐ-UBND 23/01/2009Attachment IconPhê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình
Mở rộng đường sỏi đỏ ĐT 759 từ ngã 3 Bù Na, huyện Bù Đăng
đến ngã 3 Công Chánh, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước
223/QĐ-UBND 23/01/2009Attachment IconPhê duyệt Dự án xây dựng công trình Đường
vào Đồn 783, xã Đăk Ơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
(Đoạn 2: cầu và đường)
220/QĐ-UBND 23/01/2009Attachment IconVề việc ban hành Quy định về tổ chức chia cụm, khối thi đua
và thực hiện chấm điểm, xếp hạng thi đua
219/QĐ-UBND23/01/2009Attachment IconĐổi tên Trung tâm Khuyến nông tỉnh thành Trung tâm
Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470