CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Hide details for 20092009
111
Show details for 12/200912/2009
49
Show details for 11/200911/2009
42
Show details for 10/200910/2009
76
Show details for 9/20099/2009
90
Show details for 8/20098/2009
69
Show details for 7/20097/2009
89
Show details for 6/20096/2009
90
Show details for 5/20095/2009
64
Show details for 4/20094/2009
69
Show details for 3/20093/2009
28
Hide details for 2/20092/2009
425/QĐ-UBND 27/02/2009Attachment IconBan hành Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2009
417/QĐ-UBND25/02/2009Attachment IconPhê duyệt dự án đầu tư: Ổn định dân di tự do liên xã Nghĩa Trung,
Nghĩa Bình, Thống Nhất, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
415/QĐ-UBND 25/02/2009Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Bình Phước
414/QĐ-UBND25/02/2009Attachment IconBan hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2009 tỉnh Bình Phước
410/QĐ-UBND25/02/2009Attachment IconVề việc phê duyệt nhiệm vụ thiết kế và dự toán kinh phí lập quy hoạch cấp nước vùng liên huyện, tỉnh Bình Phước phục vụ cho các đô thị và khu công nghiệp nằm dọc các trục đường quốc lộ 13, quốc lộ 14 và ĐT 741 thuộc các huyện Đồng Phú, Chơn Thành, Bình Long, Lộc Ninh và thị xã Đồng Xoài.
386/QĐ-UBND24/02/2009Attachment IconPhê duyệt dự toán chi phí CBĐT xây dựng công trình
Mương thoát nước ngoài hàng rào KCN Tân Khai (45ha)
và KCN Thanh Bình, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
373/QĐ-UBND24/02/2009Attachment IconPhê duyệt dự án đầu tư: Ổn định dân di cư tự do
xã Tân Hòa, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470