CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Show details for 20102010
801
Hide details for 20092009
111
Show details for 12/200912/2009
49
Show details for 11/200911/2009
42
Show details for 10/200910/2009
76
Show details for 9/20099/2009
90
Show details for 8/20098/2009
69
Show details for 7/20097/2009
89
Show details for 6/20096/2009
90
Show details for 5/20095/2009
64
Show details for 4/20094/2009
69
Hide details for 3/20093/2009
974/QĐ-UBND31/03/2009Attachment IconPhê duyệt đề cương và dự toán chi phí CBĐT xây dựng công trình:
Tuyến đường nối liền khu tái định cư 80 ha với QL14 thuộc hợp phần bồi thường và tái định cư Dự án Thủy lợi Phước Hòa, tỉnh Bình Phước
827/QĐ-UBND31/03/2009Attachment IconVề việc phê duyệt Phương án đơn giá cước vận tải hàng hóa bằng
ô tô phục vụ thi công đường tuần tra biên giới tỉnh Bình Phước
826/QĐ-UBND31/03/2009Attachment IconĐiều chỉnh Dự án ổn định dân di cư tự do
xã Đăk Ơ, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước
802/QĐ-UBND31/03/2009Attachment IconPhê duyệt Kế hoạch thực hiện các đề án khuyến công (đợt I) năm 2009
801/QĐ-UBND31/03/2009Attachment IconVề việc phê duyệt kế hoạch đấu thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thủy lợi Ba Veng, xã Minh Tâm, huyện Bình Long, tỉnh Bình Phước
800/QĐ-UBND31/03/2009Attachment IconVề việc điều hòa Kế hoạch vốn Chương trình 5 triệu ha rừng năm 2008
797/QĐ-UBND31/03/2009Attachment IconVề việc phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
792/QĐ-UBND31/03/2009Attachment IconVề việc phê duyệt Phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tổng thể
Tiểu dự án: Tái định cư khu vực Đa Bông Cua huyện Bù Đăng thuộc
Dự án: Đầu tư bố trí hợp lý dân cư ở Vườn Quốc gia Cát Tiên
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470