CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Hide details for 20102010
121
Show details for 12/201012/2010
153
Show details for 11/201011/2010
84
Show details for 10/201010/2010
32
Show details for 9/20109/2010
59
Show details for 8/20108/2010
70
Show details for 7/20107/2010
94
Show details for 6/20106/2010
55
Hide details for 5/20105/2010
1561/QĐ-UBND06/05/2010Attachment Iconvv phê duyệt Dự án chuyển đổi rừng nghèo liệt sang trồng rừng Cao su của hộ và Vũ Thị Hường tại khoảnh 2 - Tiểu khu 99,. Ban QLRPH Lộc Ninh
1221/QĐ-UBND26/05/2010Attachment Iconban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Xây dựng và Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất
1195/QĐ-UBND24/05/2010Attachment Iconvề việc phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết Khu công nghiệp Đồng Xoài II, xã Tiến Thành, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
1193/QĐ-UBND24/05/2010Attachment Iconphê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1190/QĐ-UBND24/05/2010Attachment IconPhê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình đường vòng quanh Hồ Suối Cam nối dài ĐT 741 (Từ cuối dự án đường vòng quanh hồ Suối Cam đến Km 74 _ 200 ĐT 741) thị xã Đồng Xoài
1189/QĐ-UBND24/05/2010Attachment Iconvề việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng đường điện cáp ngầm hạ áp cấp điện cho Quảng trường tỉnh phục vụ tổ chức mừng xuân Canh Dần năm 2010 và Lễ hội “Quả Điều Vàng Việt Nam - Bình Phước” năm 2010
1155/QĐ-UBND18/05/2010Attachment IconPhê duyệt phương án tổng thể bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đường vào khu trung tâm và khu trung tâm hành chính huyện Hớn Quản
1146/QĐ-UBND 18/05/2010Attachment IconVề việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng TL 1/500
Khu đô thị thương mại - dịch vụ Mỹ Lệ và Cụm công nghiệp Mỹ Lệ,
xã Long Hưng, huyện Bù Gia mập, tỉnh Bình Phước
1141/QĐ-UBND17/05/2010Attachment IconVề việc phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/ 2000 Khu dân cư Thủ Chánh, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành
(thuộc Khu công nghiệp và dân cư Becamex - Bình Phước)
1136/QĐ-UBND17/05/2010Attachment IconVề việc phê duyệt Phưong án kinh - tế kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính khu đo 15 xã thuộc huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước
1126/QĐ-UBND17/05/2010Attachment IconCho phép thành lập Hội Khuyến học xã Thanh Lương,
thị xã Bình Long
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470