CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Hide details for 20102010
121
Show details for 12/201012/2010
153
Show details for 11/201011/2010
84
Show details for 10/201010/2010
32
Show details for 9/20109/2010
59
Show details for 8/20108/2010
70
Show details for 7/20107/2010
94
Hide details for 6/20106/2010
1487/QĐ-UBND29/06/2010Attachment Iconvv xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phân bón đối với Ct cổ phần phân bón & hoá chất Cần Thơ
1479/QĐ-UBND28/06/2010Attachment Iconvv cấp giấy chứng nhận QSD đất cho 06 Đồn Biên phòng thuộc BCH Bộ đội Biên phòng Bình Phước
1473/QĐ-UBND28/06/2010Attachment IconVề việc phê duyệt sổ bộ thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2010
1467/QĐ-UBND28/06/2010Attachment Iconphân bổ kinh phí hỗ trợ phòng, chống hạn mùa khô năm 2009 - 2010 trên địa bàn tỉnh
1465/QĐ-UBND25/06/2010Attachment Iconvv thu hồi đất lâm nghiệp giao khoán cho Công ty CPDVVTM Rạng Đông tại Nông lâm trường Tân Lập - Công ty TNHH MTV cao su Bình Phước
1463/QĐ-UBND25/06/2010Attachment Iconvv phê duyệt dự toán báo cáo đầu tư mua sắm thiết bị tin học phục vụ ứng dụng CNTT vào công tác văn phòng và dịch vụ công
1456/QĐ-UBND24/06/2010Attachment Iconphê duyệt chi phí bồi thường, hỗ trợ tuyến kênh KC2, Khu tái định canh, định cư cho đồng bào dân tộc - Dự án Thủy lợi Phước Hoà, xã Lộc Thành, huyện Lộc Ninh
1455/QĐ-UBND24/06/2010Attachment Iconvv phê duyệt dữ toán chi phí đăng ký quyền sử dụng đất khu dân cư nông thôn 10 ha xã Nha Bích, huyện Chơn Thành thụôc hợp phần đền bù tái định cư dự án Thủy lợi Phước Hoà
1454/QĐ-UBND24/06/2010Attachment Iconvv xét thẳng công chức là người dân tộc thiểu số
1453/QĐ-UBND24/06/2010Attachment Iconvv thành lập Chi cục Văn thư - Lưu trữ thuộc Sở Nội vụ
1452/QĐ-UBND24/06/2010Attachment Iconvv phê duyệt Đề án quy hoạch cấp điện cho các khu vực dân cư thuộc vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập, Bù Đăng, thị xã Phước Long theo cơ chế Tây Nguyên
1451/QĐ-UBND24/06/2010Attachment Iconvv điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2010 giao Chi cục phát triển nông thôn tại Quyết định số 1013/QĐ-UBND ngày 29/4/2010 của UBND tỉnh
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470