CSDL VBQPPL Chinh Phu
  Toàn bộ văn bản
 

        Số VB Số/Kí hiệu Ngày Tóm tắt nội dung
828
Show details for 20202020
388
Show details for 20192019
231
Show details for 20182018
346
Show details for 20172017
493
Show details for 20162016
388
Show details for 20152015
456
Show details for 20142014
497
Show details for 20132013
462
Show details for 20122012
727
Show details for 20112011
844
Hide details for 20102010
121
Show details for 12/201012/2010
153
Show details for 11/201011/2010
84
Show details for 10/201010/2010
32
Show details for 9/20109/2010
59
Show details for 8/20108/2010
70
Hide details for 7/20107/2010
1784/QĐ-UBND29/07/2010Attachment IconĐiều chỉnh Quyết định số 1811/QĐ-UBND ngày 22/8/2007 của UBND tỉnh
1728/QĐ-UBND22/07/2010Attachment Iconphê duyệt Đề cương phương án sử dụng nước từ kênh dẫn Phước Hoà - Dầu Tiếng thuộc Dự án thủy lợi Phước Hoà để phục vụ cấp nước sinh hoạt, công nghiệp huyện Chơn Thành, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước
1724/QĐ-UBND22/07/2010Attachment IconBan hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Ban Tôn giáo tỉnh Bình Phước
1723/QĐ-UBND22/07/2010Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế và
Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
1723/QĐ-UBND22/07/2010Attachment IconBan hành Quy chế phối hợp giữa Ban quản lý Khu kinh tế và
Sở Tài nguyên và Môi trường trong công tác cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
1721/QĐ-UBND22/07/2010Attachment IconBan hành Quy chế tổ chức hoạt động của Ban soạn thảo Quy chuẩn kỹ thuật
địa phương về giống cây trồng tỉnh Bình Phước
1709/QĐ-UBND21/07/2010Attachment IconPhê duyệt chính sách tái định cư dự án: Hệ thống thoát nước QL14, đường Lê Quý Đôn đoạn từ QL14 đến đường Phú Riềng Đỏ
và đường quy hoạch số 20 đoạn từ đường Hùng Vương
đến TTTM thị xã Đồng Xoài
1631/QĐ-UBND13/07/2010Attachment IconCho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong
xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành.
1630/QĐ-UBND13/07/2010Attachment IconCho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong
xã Minh Thắng, huyện Chơn Thành.
1629/QĐ-UBND13/07/2010Attachment IconCho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong
thị trấn Chơn Thành, huyện Chơn Thành.
1628/Qđ-UBND13/07/2010Attachment IconCho phép thành lập Hội Cựu thanh niên xung phong
xã Minh Long, huyện Chơn Thành.
1627/QĐ-UBND13/07/2010Attachment IconCho phép thành lập Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin
huyện Hớn Quản.
1611/QĐ-UBND09/07/2010Attachment Iconvv ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2010 - 2011 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên thuộc ngành Giáo dục và Đào tạo tình Bình Phước
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Đường 6 tháng 1, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước, ĐT: 0651.879478; Fax:879470